Troels Svendsen har arbejdet som violinist i Det Kongelige Kapel i 22 år. I dag er han pensionist og har påtaget sig, hvad han selv kalder for ‘frivilligt pensionistarbejde’. Han har nemlig stillet sig i spidsen for en gruppe af aktører, som ønsker at få Det Kongelige Kapel på UNESCO’s repræsentative liste af immateriel kulturarv. Og første skridt i et flerårigt arbejde er nu taget.

Første skridt er den nationale liste

I slutningen af 2017 fik Kapellets koncertformand, klarinettisten John Kruse og Troels Svendsen ideen om, at Det Kongelige Kapel skulle blive immateriel kulturarv på UNESCO’s repræsentative liste. Det første skridt for, at dette kunne lade sig gøre var at indsamle relevante medindsendere, besvare en række spørgsmål om kapellet, som skulle indsendes til levendekultur.kb.dk.
Troels Svendsen fortæller om arbejdet og sine bevæggrunde:

Det er et fantastisk orkester, og det fortjener al verdens anerkendelse. Jeg har stået for at samle indsendere, at få skrevet materialet og koordineret, at alle indsenderes forventninger og ønsker kom med i det skrevne materiale.

Giver mod på det fortsatte arbejde

Fredag d. 23. februar 2018 blev det offentliggjort, at Det Kongelige Kapel var blevet en del af UNESCO’s nationale fortegnelse over immateriel kulturarv.
For Troels Svendsen er det meget positivt, at første skridt på vejen er nået, og det giver mod til at arbejde videre. Troels Svendsen udtaler:

Det næste skridt er at få Det Kongelige Kapel på UNESCO’s repræsentative liste. Det er et arbejde, som tager to-tre år, da det kræver utroligt meget dokumentation. Det arbejde påbegyndes meget snart.

En vigtig anerkendelse for musikerne

For musikerne i Det Kongelige Kapel er det en vigtig anerkendelse at komme på den nationale liste af immateriel kulturarv. Tillidsmand og bratschist Alexander Øllgaard fortæller, at hans kollegaer ser det som en naturlig ting at komme på listen.
Alexander Øllgaard udtaler:

Vi har i de senere år været ramt af nedskæringer, og der har været mange triste historier om kapellet. Vi har brugt nedskæringerne til at fortælle, at vi ikke bare er et orkester, men at vi er en del af den nationale og internationale kulturarv. Det er derfor dejligt og opmuntrende, at vi har en operachef og en ny orkesterchef, som bakker helhjertet op om det her.

Alexander Øllgaard håber desuden, at anerkendelsen som kulturarv vil give en beskyttelse for Det Kongelige Kapel i forhold til fremtidige nedskæringer. Han håber derfor, at Troels Svendsen og resten af indsenderne fortsat vil have heldet med sig i forhold til at få Det Kongelige Kapel på UNESCO’s repræsentative liste over immateriel kulturarv.
Læs mere om Det Kongelige Kapel og kulturarven her


De fem indsendere er:

  • Michael Schønwandt, chefdirigent på Nationaloperaen i Montpellier, tidl. musikchef og chefkapelmester for Det Kongelige Teater og Kapel.
  • Hans Gammeltoft-Hansen, tidl. formand for Statens Musikråd, fhv. ombudsmand, amatørmusiker.
  • Mads Øvlisen, tidl. bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater.
  • John Fulljames, operachef på Det Kongelige Teater.
  • Troels Svendsen, violinist, tidl. medlem af Det Kongelige Kapel, forfatter til bogen ‘Det Kongelige Kapel, verdens ældste orkester’.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...