ORDINÆR GENERALFORSAMLING
søndag den 26. februar 2017, kl. 15.00
på Borgergade 2, 6700 Esbjerg.

Dagsorden:

Velkommen ved formanden.

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden:

3. Bestyrelsens beretning for 2016 ved formanden.
Beretningen kan læses på vores hjemmeside www. dmfsydvest.dk under ”Bestyrelsens beretning for 2016” fra den 10. feb. 2017. Et trykt eksemplar er tilgængeligt ved generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af regnskabet og beslutning om decharge.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af lokalkontingent.

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlem(mer):
På valg i 2017:
Michael Nielsen (modtager ikke genvalg)
Flemming Refsing (modtager genvalg)
Harry Lender (modtager genvalg)

8. Valg af bestyrelses suppleanter:
John Vestergren (modtager ikke genvalg) udtrådt af bestyrelsen
Kjeld Christiansen (modtager genvalg)

9. Valg af revisorer:
Ole Zabel Christensen (modtager genvalg)

9. Valg af revisorsuppleant:
Nils Thorlund (modtager genvalg)

11. Eventuelt.

12. Generalforsamlingen afsluttes.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...