Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2013 i Dansk Musiker Forbund, Sydvest.Formanden, Kim Jensen, bød HB-medlem Henrik Jansberg, faglig sekretær Esben Bøgh Laursen og de fremmødte medlemmer velkommen. Der deltog i alt 19 personer i generalforsamling.

1. Dagsorden

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog HB-medlem Henrik Jansberg, som blev valgt uden modkandidat.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Herefter blev dagsordenen godkendt.

3. Bestyrelsens beretning for 2011 ved formanden.

“Vi var pr. 31.12.2012 184 medlemmer med en gennemsnitsalder på 41 år. Afdelingens gennemsnit for 2012 var på 183 medlemmer med en gennemsnits alder på ca. 41. en lille fremgang i forhold til 2011.

At vores gennemsnitsalder har været det laveste på landsplan indikerer blot den dynamik og udvikling der i vores afdeling.

Runde fødselsdage, jubilæer og dødsfald:

Vi har i 2012 haft en stor skare af medlemmer som kunne fejre runde fødselsdage og jubilæum.

Vi vil gerne sige tillykke til følgende fødselarer: Med 40 års fødselsdag til:

Niels-Evald Jensen 14-03, Bramming

Jacob Pedersen 23-06, Ribe

Erik Hansen 09-09, Grindsted

Tove De Fries 10-09, Fanø

Michael Trier Herbst, 28-10, Randers C

Med 50 års fødselsdag til:

Martin Guldberg 07-01, Vonge

Mats Ivan Johan Rudklint 12-01, Ribe

Carl-Evald Jensen 13-04, Esbjerg

Tina Horsbøl Andersen 29-06, Esbjerg Ø

Yrsa Schmidt 29-08, Varde

Med 60 års fødselsdag til:

Ole Mouritzen 06-03, Fanø

Kent Stenstrup 02-05, Esbjerg V

Erland Thomsen 22-05, Esbjerg V

Benny Lysager Jensen 20-12, Varde

Bent Anhøj 23-12, Børkop

Med 70 års fødselsdag til:

Carl Gravers Nielsen 06-03, Tjæreborg

Poul Schmidt 24-05, Ribe

Med 25 års jubilæum til:

Ole Bay Skovhøj 01-02, Varde

Martin Guldberg 01-04, Vonge

Med 50 års jubilæum til:

Frederik Gert Gislinge 01-01, Esbjerg

Stort til lykke fra afdelingen. Alle fødselarerne og jubilarerne vil på generalforsamlingen modtage en opmærksomhed og hyldest. Har man ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen kan erkendeligheden afhentes på kontoret efter generalforsamlingen.

Vi skal naturligvis beklage at vi ikke har været gode nok til at få det bragt i Musikeren og det vil vi stramme op på i 2013. Vi har i den forbindelse lavet en aftale med Jens-Peder Hallum Olesen, som vil tage sig af det praktiske mht. skrivelser og evt. interviews.

Afdelingens kontor: Vi flyttede pr. 1 marts 2010 ind på nyt kontor på Esbjerg Højskole. Det var en beslutning som vi dengang var glade for. Desværre lukkede Esbjerg Højskole i starten af 2012, grundet økonomiske vanskeligheder og vi stod derfor igen uden kontor. I oktober kunne vi flytte til vores nye lokaler, hvor vi lejede et kontor hos NNF. Kontoret ligger i samme bygning som NNF og HK. Udover vi er placeret mere centralt, har det også givet andre fordele, idet vi har fået adgang til nogle dygtige ”kollegaer” og sparingspartnere. Vi har helt klart kunne mærke en forøgelse af besøg på vores kontor.

Kontoret er bemandet mandag og torsdag. Uden for kontortid viderestiller telefonen til formanden. Kontoret er jo også dit, og du er velkommen til at bruge vores maskinpark. Vi har computer, scanner og fotokopimaskine. Vi kan tilbyde vores medlemmer plakat udskrift i A3 størrelse i mindre oplag.

Kig ind – vi har altid kaffe/te og vand klar.

Vi har fra medio november 2010, som en forsøgsordning i et år, udvidet vores kontor med ekstra bemanding stillet til rådighed af forbundet. Det drejer sig om Esben Bøgh, som vil være til stede på kontoret én gang om måneden fra kl. 10.00-13.00, som regel den sidste onsdag inden dagpenge kortet skal afleveres. Disse datoer vil være synlige på vores hjemmeside. Esben kan rådgive omkring A-kasse, skat, faglige sager osv. Vi fik i slutning af 2011 forlænget denne ordning og i 2012 fik vi ordningen forlænget 2014 ud. Vi kan kun anbefale, at har man behov for personlig vejledning i forbindelse med skat, faglige spørgsmål eller dagpenge, så kom forbi kontoret de oplyste datoer eller ring.

Bestyrelsesmøder: Vi har i 2012 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Vi indførte i 2009 at suppleanterne også deltager i bestyrelsesmøderne. Det har vi gjort dels for at suppleanterne bedre kan få et indblik i sagerne og derved når de skal afløse bestyrelsesmedlemmer allerede er vel forberedte, og for at de kan få et indblik i arbejdsgangen i bestyrelsen. Det betyder naturligvis øget udgifter til møderne, men skal ses som en god investering, idet de også bidrager med konstruktive ideer og derved en øget synergieffekt. Som medlem er du altid velkommen til at bringe sager på dagsorden og du har naturligvis adgang til at se referater fra møderne, hvis du ønsker dette.

Mobilstudie: Vi gør opmærksom på at vi stadig har et mobilestudie. Studiet, der består af en 16 spors harddisk-recorder med indbygget CD brænder samt en stormembranmikrofon, som kan lejes i afdelingen i 14 dages perioder. Prisen er kr. 500, hvor de kr. 250 er depositum, som godtgøres ved returneringen af gearet. Der er udarbejdet en dansk brugsanvisning.

Aktiviteter: Vi har i flere år annonceret i den lokale ugeavis. De seneste par år er henvendelserne dalet til næsten nul og ud fra den betragtning havde bestyrelsen besluttet at slutte denne tjeneste med udgangen af 2011. I stedet vil bestyrelsen bruge de frigivne midler til at promovere afdelingens medlemmer på andre platforme og med mere direkte markedsføring, ved hjælp af fx foldere, profil på hjemmesiden osv. I den forbindelse er bestyrelsen i gang med at undersøge muligheder for at få lavet en ny, tidssvarende og dynamisk hjemmeside, hvor vi har mulighed for at yde vores medlemmer en god service. Vi kom i 2012 på Facebook.

Afdelingens julearrangement: Ganske som i 2011 valgte vi at afholde juletræsfesten for os selv. Vi havde dog spurgt vores kollegaer i NNF om de ønskede at deltage. Måske næste gang. Vi afholdte festen på vores nye domicil. Der kom desværre ikke så mange, som vi havde håbet på, men til gengæld fik de fremmødte en god oplevelse i hyggelige rammer og traditionen tro hyggede musikerne og julemanden om børnene. Vi har op til julen uddelt 5 julekurve til ældre medlemmer eller enker. Formanden kørte rundt med kurvene lige inden jul. Kurvene blev modtaget med åbne arme, og vi skal overbringe takken til forbundet og afdelingen.

Faglige aktiviteter:

Dimittendmøde: Efter dårlige erfaringer med manglende deltagere på dimittendmøderne, prøvede vi at lave en spørgeaften med Esben. Dette resulterede i at han blev hyret til at holde undervisning/foredrag på konservatoriet. Så alt i alt positiv. Ved generalforsamlingen i 2012 blev Anne Geertsen valgt ind som suppleant i bestyrelsen. Anne er DMF kontaktperson på konservatoriet og det har givet afdelingen et godt forbindelsesled til til de studerende.

Faglige sager: Vi havde i 2012 en sag hvor et medlem ikke fik sin hyre. Afdelingen og vores faglige jurister er gået ind i sagen og vi afventer udfaldet.

Musikkens Hus på Fanø

Det var med glæde at afdelingen i september deltog ved indvielsen af Musikkens Hus på Fanø. Huset, som Fanø kommune havde købt og renoveret var nu klar til at blive brugt. Der var nedsat en bestyrelse, hvor DMF er godt repræsenteret. Huset er et tilbud til bl.a. DMF medlemmer, hvor man kan søge om ophold i Huset. Det kunne være i forbindelse med at man finpudser en koncertturné, workshops eller andet. Man kan også sagtens forestille sig noget tværfagligt fx med andre kunstner. Det er et samarbejde mellem forskellige foreninger inden musik og kultur, herunder DJBFA, Dansk Musiker Forbund (DMF), Dansk Komponistforening (DKF), Dansk Artist Forbund og Danske Populærautorer i fællesskab. I 2012 blev tidligere rektor Axel Momme valgt til formand for bestyrelsen for ”Musikkens hus”. Ophold i huset kan søges af alle DMF medlemmer og man kan som med andre huse søge tilskud til opholdet. Betingelser fås ved at henvende sig til afdelingen eller til bestyrelsen for ”Huset”.

Kurser og Arrangementer i afdelingen

• Afdelingen støttede Tobakskuller 2012 ved at vores medlemmer fik mulighed for at købe 2 stk. billetter pr. medlem til halv pris. Det var der en del der benyttede sig af.

• Før sommeren 2012 besluttede bestyrelsen at lave kurser/arrangementer i andre dele af afdelingens geografiske dele end Esbjerg. Baggrunden var et øget ønske om at gøre afdelingen mere synlige både over for eksisterende medlemmer, men også potentielle medlemmer i de områder. Første etape var at udvælge et par områder hvor vi kunne finde et par ”ambassadører” som vi kunne bruge til arbejde i lokalt området. Vi valgte i første omgang Grinsted og Ribe. Det kom der indtil videre nogle gode arrangementer ud af. Bl.a. holdte vi i samarbejde med Riamuf i Ribe en guitar event/workshop med Søren Andersen, Mika Vandberg og deres band med efterfølgende koncert på Stenbohus i Ribe. Dette arrangement lavede vi også på Grindsted musikskole med stor succes.

Vi har holdt foredrag med pladekonsulent fra DMF Mikael Højris, ligeledes på Riamuf og dette foredrag gentager vi på Grindsted Musikskole i 2013. Vi har i samarbejde med DMF Trekanten og Grindsted/Billund musikskole lavet en Masterclass/workshop med Niels Ryde, Mikkel Nordsø og Klaus Menzer og efterfølgende koncert. Og flere kurser/arrangementer er i støbeskeen. Vi vil i løbet af 2013 udvide vores engagement til andre områder.

• I samarbejde med DMF Haderslev afdelingen holdt vi en foredragsaften med journalist, lektor og kommunikationsrådgiver Lars Borup. Det blev holdt på Sonic College i Haderslev.

• Som opfølgning på succesen fra 2011 holdte vi i 2012 en Talking Metal aften/foredrag på Konfus i Esbjerg. Det var et foredrag med Anders Gyldenøhr, Ken Holst, Tomas Koefoed og DMF konsulent Mikael Højris.

• Vi holdte Sibelius kursus på musikkonservatoriet med Nicolai Kock som lærer.

• Vi har holdt ”spørgeaften” med vores faglige sekretær Esben Bøgh på konservatoriet. Her kunne man spørge om alt fra SKAT, faglige spørgsmål, bandregnskab osv.

• Vi holdte introaften i Vejen. Det var små smagsprøver på 4 kommende kurser. Dette var et led i at udbyde kurser uden for København og Århus. De 4 kurser kommer udvalgte steder i 2013. Se mere i kursuskataloget.

• Afdelingen støttede Archi-ensemblet ved en workshop med efterfølgende koncert i henholdsvis Varde og Esbjerg. Der var involveret 21 musikere og en dirigent, som primært kom fra vores afdeling.

• Vi holdte en foredragsaften med Maiken Ingvordsen, hvor hun præsenterede sin nye bog om markedsføring af musikere på forskellige platforme.

• Herudover har afdelingen været behjælpelig med diverse ansøgninger og anbefalinger til Gramex indsendt af medlemmer.

Afdelingen er repræsenteret i en fokusgruppe under kulturudvalget i Esbjerg kommune. Vi håber at alle de møder resulterer i nogle konkrete tiltag som kommer vores medlemmer til gode.

Tillidsmandsmøde: I juni deltog formanden og bestyrelsesmedlem Lars Tirsbæk på det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand. Her var emnerne bl.a. de mindre afdelinger inden for DMF. Hvad kan de/vi gøre for at tiltrække nye medlemmer, tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer og værktøjer til bestyrelsesarbejde. Der blev snakket lidt om kongressen i 2012, der blev snakket foreningsjura og flere foredrag var på dagsordenen og noget socialsamvær. Der blev også skabt noget netværk og netop netværk var også et tema.

Tillidsmandskursus: I 2012 var der ingen tillidsmands kursus pga. kongressen i august.

Kongres 2012: Det foregik på LO skolen i Helsingør fra den 28-31. august. Afdelingen havde, som besluttet på generalforsamlingen 2012, sendt 4 delegerede. Det drejede sig om Michael Nielsen, Kim Jensen, Lars Tirsbæk Jørgensen og Gert Kring. Det var en kongres der blev afviklet meget fredeligt og der var en del udskiftning i Hovedbestyrelsen, som blev besat af del yngre medlemmer.

Regionssamarbejde: I vores regionssamarbejde har vi i 2012 haft flere fælles arrangementer, se tidligere i beretningen. Et stort projekt som havde ligget i støbeskeen over flere år og skulle endelig afvikles i slutning af 2012. Desværre fik vi ikke de midler som vi havde regnet med og derfor blev hele arrangementet udskudt til 2013. Vi har så i mellemtiden arbejdet stenhårdt for at rejse midlerne. Det er nu sikkert at vi laver Bandkick 2013 den 17. marts 2013 på spillestedet Kansas City i Odense. Det er et stort projekt hvor der fra hver af de 6 afdelinger i samarbejdet kommer 1 band. Der kommer en professionel coacher, bandsene får taget professionelle fotos og m.m.

Vi lavede i 2012 en stor undersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer. Skemaet blev sendt ud til medlemmerne i de respektive afdelinger og tilbagemeldingerne blev samlet en stor analyse. Hele analysedelen blev sendt til vores kursusudvalg og ARTLAB. Dette stykke arbejde skaber grundlag for en del af de kurser som kommer ud mange steder rundt i hele landet i 2013-2014. I 2013 kommer der flere spændende fælles projekter.

SEMU udvalg

Vi havde en repræsentant i selskabs musikernes musiker udvalg (SEMU). Det var dette udvalg som udviklede og planlagde DMF ONTOUR som i starten af 2008 blev afviklet fem forskellige steder i landet. I løbet af 2008 og 2009 blev så det nye tiltag lagt i støberen, nemlig DMF EXPOTOUR. Dette blev afviklet 5 steder over januar, februar og marts i 2010. Det var en fag/instrument messe med masser af musik fra vores egne medlemmer, events og kendte navne.

Udvalget blev efter kongressen i 2012 beskåret kraftigt og afdelingen er ikke længere repræsenteret i udvalget.

Afrunding: 2012 har været et godt år, hvor vi har vendt nedgangskurven for medlemsantal, er blevet mere synlige i yderdistrikterne og har fundet nogle vigtige samarbejdspartnere. Det lover godt for 2013 og vores vision om at blive endnu mere synlige og dynamiske. Vi er den yngste afdeling på medlemmernes gennemsnitsalder og vi har én af de yngste bestyrelser på landsplan. Det skal vi være stolte af, men der er altid plads til forbedringer og med medlemmernes input og konstruktive ideer vil det hjælpe bestyrelsen til at opnå målsætningerne.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsen.”

Herefter blev beretning debatteret bl.a. blev der udtrykt stor tilfredshed med afdelingens udvidede kursusaktiviteter. Esben Bøgh orienterede om sine arbejdsopgaver. Henrik Jansberg fortalte nyt fra arbejdet i Hovedbestyrelsen. Herudover udspandt der sig en livlig debat om nogle af de berørte emner.

Beretningen blev herefter godkendt.

5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer:

På valg i 2013: Flemming Refsing, Harry Lender og Michael Nielsen som alle modtog genvalg uden modkandidater. Herudover består bestyrelsen af formand Kim Jensen og Lars Tirsbæk Jørgensen.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter:

På valg i 2013: 1. suppleant Kjeld Christiansen blev genvalg uden modkandidat.

8. Valg af revisorer:

På valg i 2013: Ole Zabel Christensen blev genvalgt uden modkandidat.

9. Valg af revisorsuppleant:

Bjarne Hedegaard var på valg men ønskede ikke genvalg. Niels Thorlund blev valgt uden modkandidat.

11. Eventuelt.

Spørgsmålet om aktivering og fastholdelse af nye og yngre medlemmer blev bragt til debat. Der var mange interessante indlæg. Der er ingen tvivl om at det bliver et vigtigt emne fremover. Da en del musikere kan være organiseret i flere fagforbund på grund af arbejde ved siden af musikken kom debatten sig bl.a. til at dreje sig om muligheden for at kunne “dele” fagforeningskontingentet” mellem flere forbund. Henrik Jansberg mente af ideen lød interessant, men at den nok vil nok være svær at gennemføre. Derudover oplyste han at det er et emne der optager HB.

20 af afdelingens medlemmer havde i 2012 haft runde fødselsdage eller jubilæum. Heraf var Kent Steenstrup tilstede og fik overrakt en opmærksomhed i anledningen af 60 års fødselsdagen.

Formanden sluttede med at takke dirigenten for vel udført arbejde og med en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i den forløbne periode.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.50.

Efter generalforsamlingen inviterede afdelingen medlemmerne og deres ledsagere på spisning og hyggeligt samvær.

Referent: Jens Peder Hallum-Olesen

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...