20 spillesteder fordelt i hele landet modtager i alt 2,5 mio. kroner fra Tuborgfondet Musikhjælp. Pengene skal bruges til lyd- og akustikforhold, så musikere, lydteknikere og ikke mindst publikum får en bedre lydoplevelse. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Tuborgfondet.
En ekspertjury med faglig baggrund indenfor lyd og akustik har kvalificeret de mange ansøgninger og indsnævret feltet, der oprindeligt var på 62 spillesteder, mens Tuborgfondets bestyrelse har truffet den endelige beslutning om, hvilke spillesteder, der modtager en bevilling.

Mere intime oplevelser

Juryen har i deres vurdering lagt vægt på, om en bevilling rykker markant ved lydkvaliteten på spillestedet, og så er mangfoldighed et vigtigt parameter.
Et af de steder, der modtager penge fra Tuborgfondet er Gæstgivergården i Allinge på Bornholm. Begrundelsen for, at de er en af modtagerne, er, at de leverer et stærkt og alsidigt program, der også afspejler, at der står et effektivt og ambitiøst team i kulissen, lyder det i pressemeddelelsen. Hidtil har spillestedet lejet udstyr, men med bevillingen på 342.000 kroner kan de nu købe deres eget.
Henrik Lehmann og Malene Botoft fra Gæstgivergården siger om bevillingen:

Med det nye anlæg kan vi retningsbestemme lyden mere præcist og raffinere musikoplevelsen på Gæstgiveren, så følelsen bliver endnu mere tæt og intim.

I den anden ende af landet er Fermaten i Herning er af de udvalgte spillesteder. Her oplever man udfordringer med lydkvaliteten, og det er juryens vurdering, at en opgradering af lydudstyret vil sikre, at kvaliteten fremover lever op til standarden for et etableret spillested.

Et aktivt lokalmiljø

Musik har altid været en del af Tuborgfondets DNA, der hvert år uddeler millioner af kroner til musik. Og det er der en særlig grund til.
Anne-Marie Skov, fondets direktør, fortæller:

Musik samler mennesker, skaber glæde og samhørighed, og det er netop fællesskabet omkring musikken, som er vigtigt for Tuborgfondet. De lokale spillesteder samler lokalbefolkningen og er med til at skabe et aktivt lokalmiljø.

De 20 spillesteder er:

 • Fermaten (400.000 kr.)
 • Gæstgivergården (342.800 kr.)
 • Kulturstationen Skørping (193.917 kr.)
 • Amager Bio (178.500 kr.)
 • Pavillonen (173.00 kr.)
 • Gimle Roskilde (160.00 kr.)
 • ALICE (159.836 kr.)
 • Brorsons Kirke (132.000 kr.)
 • STARS (107.073 kr.)
 • Spillestedet Stengade (100.000 kr.)
 • VERShuset (100.000 kr.)
 • Mayhem KBH (110.000 kr.)
 • Tønder Kulturhus (80.000 kr.)
 • Musikhus Elværket (72.000 kr.)
 • Spillestedet UnderWerket (55.000 kr.)
 • Ungdomsrådet i Thy (URT) (48.697 kr.)
 • Olferts (40.000 kr.)
 • Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus (20.000 kr.)
 • Templet (12.500 kr.)
 • Råhuset (11.916 kr.)

Fakta om Tuborgfondet Musikhjælp – Den Gode Lyd

 • Puljen er en del Tuborgfondets nye initiativ Tuborgfondet Musikhjælp. Et bredt program der skal være med til at gøre den danske musikscene endnu mere velspillende og meget mere mangfoldig.
 • Der uddeles i alt 2,5 mio. kr. til 20 spillesteder fordelt over hele Danmark. I alt 62 spillesteder søgte puljen, og til sammen søgte de om støtte for knap 13 mio. kr.
 • Tuborgfondet er en del af Carlsbergfondet, og får midlerne til uddeling fra overskuddet af salget af Tuborg- og Carlsberg produkter i Danmark og resten af verden.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...