Musik vil i fremtiden spille en større rolle i sundhedssektoren, når vi taler forebyggelse, behandling og rehabilitering. Det mener de fire partnerorganisationer DJBFA, Danish Sound Network, Resonans Festival og Dansk Musikterapeutforening, der er gået sammen om at være en løftestang for at implementere sundhedsfremmende musik på landets hospitaler og plejecentre.

Musikken som medspiller

De fire partnere har det fælles formål, at skabe forandringen, så musikken kan blive en aktiv og bevidst medspiller i sundhedssektoren i et forebyggende, behandlende og rehabiliterende perspektiv.
“Vi tror på, at vi med det her partnerskab kan være med til at løfte sundhedsfremmende musikanvendelse højere op på den politiske dagsorden, så beslutningstagere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau bedre kan få øjnene op for feltet. Som samfund skal vi i højere grad sørge for, at musikkens mange indvirkningsmuligheder kommer patienter og pårørende til gode i det danske sundhedssystem,” mener formand for Dansk Musikterapeutforening, Inge Kolind.
Også initiativtager Susi Hyldgaard, formand for DJBFA, er glad for at musikken bidrager til at løfte folkesundheden i Danmark og at dygtige spillere med forskellige fagligheder er med til at løfte projektet.
”Vi er i rivende udvikling, og jeg håber mange flere får lyst til at træde ind i partnerskabet for at være med til at udbrede musikken og bidrage til sundere liv. Alle er velkomne.”

Næste skridt for musik og sundhed

Til efteråret lancerer projektet bl.a. en kortlægning af de danske hospitalers brug af musik i landets fem regioner, som skal give et overblik over, hvor og hvordan sundhedsfremmende musik bliver brugt og med hvilke resultater. Det sker efter, at projektet gennemførte en undersøgelse i maj/juni 2017 af regionernes viden om og strategi for brug af musik samt en meningsmåling via Epinion, der undersøgte danskernes holdning til musik i sundhedssektoren. Den samlede undersøgelse viste, at 63 pct. af danskerne ønsker, at musik indarbejdes som aktiv del af det danske sundhedssystem, og at beslutningstagerne i regionerne ikke har en strategi for, hvordan sundhedsfremmende musik skal anvendes i sundhedssektoren.

Musikken er i sundhedssektoren

Sundhedsfremmende brug af musik, der allerede i dag skaber sundhed for patienter og borgere over hele landet er fx musik i ambulancer i Region Nordjylland, sansefødestuer på Nordsjællands Hospital, Stressfrit ventemiljø med musik på Bornholms Udviklingshospital, plejehjemskoncerter i bl.a. Københavns Kommune, Lungekor med KOL-patienter i Kalundborg, musikterapi med børn på hospitaler og mange andre tiltag, skriver Musik og Sundhed.
Læs mere på projektets hjemmeside: www.musiksundhed.dk

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...