Selv om vi skriver 2018, bliver forskellen mellem kønnene desværre tydelig, når vi skæver til lønsedlerne.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik tjener kvinder i gennemsnit 13,2 procent mindre end mænd. Og selv når mænd og kvinder har lige lange uddannelser, tjener mændene både 10, 20 og op mod 30 procent mere i løn end kvinderne. Det er et problem.
38 fagforbund er derfor gået sammen om at lancere en kampagne under hashtagget #DelDinLøn. I denne forbindelse er der også lanceret en Facebookside for at skabe mere debat om lønåbenhed og viden om emnet.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...