Mandag d. 12. marts samles den danske folkemusikscene til en konference i Odense. Konferencen har til formål at inspirere og skabe debat og bevidsthed om de danske folkemusiktradition, og hvad den kan bruges til i dag.
Dagen skulle også gerne ende med at nedsætte en arbejdsgruppe med musikere og aktører fra folkemusikmiljøet, der kan hjælpe med at sætte folkemusikken på landkortet.
Arbejdsgruppen skal bl.a. være med til at skrive en indføring i Unesco og Det kgl. Biblioteks fortegnelse over levende kultur i Danmark, der skal give et overblik over dansk immateriel kulturarv.
Fortegnelsen indeholder lige nu ikke noget om de danske folkemusiktraditioner. Det skal der gøres noget ved, og derfor er en bred deltagelse fra hele folkemusikmiljøet vigtig.

Dagens program byder på:

15:30 Dørene åbnes
16:00 Velkomst
16:30 Levende kultur: om fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark – v. Maria Lang
16:50 “From kitchen to Concert Hall” – v. Tom Sherlock
17:40 Pause – m. gratis måltid mad
18:00 Minikoncert og artist talk med Svøbsk
18:30 Hvordan bruges traditionerne i dag? Panel: Maren Halberg Larsen, Morten Alfred og Michael Marino
19:30 Nedsættelse af arbejdsgruppe
20:00 Afrunding med minibal, øl og snak.
Konferencier: Kristian Leth

Tid og sted

  • Mandag d. 12. marts kl. 15:30
  • Spillestedet Posten i Odense
Læs mere her

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...