Skoleorkestre i Danmark står foran et gevaldigt løft. Efter sommerferien kan 10 skoler give gratis instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i skoletiden, og nu offentliggøres navnene på de kommuner, der har haft mod på at gå ind i det ambitiøse projekt OrkesterMester.
Det drejer sig om følgende 10 kommuner: Brønderslev, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Skive, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Næstved, Sorø og Egedal.
De 10 frontløberskoler er udvalgt på baggrund af ansøgninger fra 16 danske kommuner. Hver af skolerne har sammen med den lokale musik- eller kulturskole og kommune forpligtet sig til at give instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i et flerårigt forløb. Instrumenterne er strygere, træblæsere, messingblæsere og melodisk slagtøj – med andre ord de instrumenter, som indgår i et klassisk symfoniorkester.

Investering i orkestre

De enkelte kommuner har lagt en betydelig egen-investering i lærerlønninger over en årrække for at komme i betragtning til OrkesterMester. Det vækker begejstring hos musik- og kulturskolernes landsorganisation, at der i forvaltningerne og i byrådene er blik for, at man får noget for pengene, når man investerer i aktiv musikudøvelse.
Det fortæller Anja Reiff, formand for landsorganisationen Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL.

Vi kan se i ansøgningerne, at man i kommunerne tænker OrkesterMester ind i kommunens politik. At projektet betragtes som et væsentligt bidrag til for eksempel bosætningspolitik og som noget, der puster til udviklingsstrategier for børne- og ungeområdet. Det er meget glædeligt, at der er et klart blik for den merværdi, man også får i dette projekt.

3,4 millioner fra Nordea-fonden

Projekt OrkesterMester får 3,4 millioner kroner fra Nordea-fonden. Pengene fra Nordea-fonden går til instrumentkøb, men også til kurser for underviserne og til transport. De små orkestermestre i skoleorkestrene skal nemlig jævnligt møde de store orkestermestre i landets professionelle orkestre og ensembler. En del af projektet er OrkesterMesterFester for alle 1.000 børn sammen med DR Symfoniorkestret i DR Koncerthuset.
Læs mere om projektet OrkesterMester og Nordea-fondens bevilling i Fagbladet MUSIKEREN
http://online.musikeren.dk/musikeren/189/html5/24

OrkesterMester har mange partnere

OrkesterMester er udviklet af Danske Musik- og Kulturskoleledere i partnerskab med Skolelederforeningen, DR SymfoniOrkestret og Dansk Musikskolesammenslutning. Landets øvrige symfoniorkestre bakker også op om OrkesterMester, ligesom amatørorkestrenes landsforeninger, Børne- og Kulturchefforeningen og Music in the Brain på Aarhus Universitet gør det.
Dorte Andreas, der er næstformand for Skolelederforeningen, sidder i styregruppen for OrkesterMester. Hun vurderer, at OrkesterMester i den grad vil komme eleverne og skolerne til gavn og glæde.
Dorte Andreas udtaler:

Musik har stor betydning for elevernes læring i skolen og i livet. Det er en fantastisk god nyhed, at vi nu kan komme i gang. Det er virkelig dejligt.

Kodeordene for OrkesterMester er spilleglæde, selvtillid, sammenhold og skolestolthed, og i Orkestermester bliver musikken en mulighed for alle børn.
Nina Ulf Jørgensen, der er generalsekretær for Dansk Musiksskolesammenslutning, tilføjer:

Jeg er overbevist om, at det vil smitte positivt af på hele skoledagen.


De 10 første skoler i OrkesterMester er fordelt over hele landet:

  • Skolegades Skole (Brønderslev Kommune)
  • M. C. Holms Skole (Morsø Kommune)
  • Ringkøbing Skole (Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Ådalskolen (Skive Kommune)
  • Hvinningdal Skole (Silkeborg Kommune)
  • Broskolen (Faaborg-Midtfyn Kommune)
  • Østerbyskolen (Vejen Kommune)
  • Lille Næstved Skole (Næstved Kommune)
  • Sorø Borgerskole (Sorø Kommune)
  • Distriktsskole Ølstykke (Egedal Kommune)

Det endelige mål for organisationerne bag OrkesterMester er skoleorkestre i alle danske kommuner.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...