Det kan meget vel være i Sønderjylland, de finder de nye musiktalenter i de kommende år. Statens Kunstfond har netop støttet et nytænkende samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne i Haderslev med 600.000 kr.
Musikskolen i Haderslev har i de seneste to år prøvekørt et forsøg med såkaldte ‘musikklasser’, hvor en hel skoleklasse får undervisning i samme instrumenttype. Idéen er, at udvalgte klasser fra 2. klasse og opefter får et klassesæt af musikinstrumenter og bliver undervist af en lærer fra musikskolen i samarbejde med en folkeskolelærer. Det betyder, at børn i Haderslev – i skoletiden – kommer til at spille på et instrument i minimum to år.

Talentspirer får soloundervisning

Nu kan de i Haderslev tage et skridt videre fra fødekæde til talentspireforløb med støtte fra Statens Kunstfond. 50 udvalgte elever vil modtage soloundervisning, undervisning i musikteori, deltage i workshops, spille i bands og ensembler. På den måde opstår et stærkt musikmiljø omkring de 50 elever, helt tæt på deres hverdag, med muligheden for måske på længere sigt at få et aktivt musikerliv.
Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Michael Bojesen siger:

Musikken er en vigtig kraft i de fleste menneskers liv. Ikke mindst hos børn. Musikken er med til at definere os som mennesker; den danner os og lærer os om både verden og os selv. Netop derfor er børns møde med musikken så vigtig. Skal man dygtiggøre sig inden for musikken, kræver det mange timer i øvelokalet med instrument eller band – også for talenterne. Men det kræver også, at der skabes optimale muligheder og rammer for børnene i det område, hvor de bor. Vi er glade for, at vi i Statens Kunstfond kan være med til at løfte den opgave og dermed få musikalske talenter til at spire.

Læs i øvrigt mere om projektet med de mange musikklasser i næste nummer af MUSIKEREN, hvor vi bringer et interview med Jesper Ry, musikskoleleder på Haderslev Musikskole.

Pulje til talentudvikling

Statens Kunstfond har netop uddelt 5,8 millioner kroner til 47 projekter for talentudvikling på musikskoler og i andre institutioner, der gør en særlig indsats for talentudvikling for børn og unge inden for alle musikalske genrer og miljøer.
Langt størstedelen af ansøgningerne og de støttede projekter finder sted i Jylland og på Fyn (89 %), mens en mindre del (11 %) foregår i hovedstaden og på Sjælland. I Københavnsområdet er der i forvejen en række særlige talentskoler som fx Sankt Annæ Gymnasium, Tivoli Garden og Det Danske Suzuki Institut med andre former for statslig og kommunal finansiering.
Se alle uddelinger i puljen til talentudvikling her

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...