Statens Kunstfonds nye Projektstøtteudvalg for Musik er gået i gang med arbejdet og har som noget af det første besluttet at opretholde puljen til udgivelse af musikværker og lydkunst. Samtidig har udvalget valgt at omlægge støtten til publikumsudvikling

Pulje til udgivelse af musikværker og lydkunst

Hvor musik førhen blev udgivet på LP, kassettebånd og CD, bliver musik i dag i højere grad udgivet på et hav af forskellige medier og platforme. Det har resulteret i, at Projektstøtteudvalget for Musik har besluttet at holde fast i en pulje til udgivelse af musikværker på nye platforme for at støtte nytænkte musikværker, lydkunstprojekter og musikudgivelser, som i helt særlig grad udnytter deres udgivelsesmedium på eksisterende eller på nye måder. Ansøgningsfrist til denne pulje er den 16. april 2018.

Pulje til publikumsudvikling integreres i de almene musikpuljer

Projektstøtteudvalget for Musik vil også gerne fortsætte med at have fokus på at få musikken ud af de vante folder ved at støtte projekter, der udvikler nye rammer om publikums musikoplevelser.
Men en pulje specielt til publikumsudvikling bliver nu nedlagt. Det sker på baggrund af, at Statens Kunstfond er blevet pålagt besparelser på tilskudsmidlerne i finansloven. I stedet appellerer musikudvalget til, at for eksempel koncertarrangører, spillesteder og musikfestivaler også i år arbejder med publikumsudvikling og som en del af deres ansøgninger om støtte til aktiviteter for det kommende år indarbejder nyskabende programlægning, alternative koncertsteder og samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner og foreninger.
Find ansøgningsvejledning til de forskellige puljer


Projektstøtteudvalg for Musik (2018-2021) består af:

  • Formand Michael Bojesen, operachef og dirigent
  • Dorte Bille, dirigent og undervisningsleder
  • Bernard Villaume, festivalleder
  • Emil de Waal, musiker, kapelmester og komponist
  • Esben Danielsen, direktør for Lokale- og Anlægsfonden
  • Li-Ying Wu, komponist og underviser
  • Signe Høirup Wille-Jørgensen

Læs mere om Projektstøtteudvalg for Musik her

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...