Musik kan noget helt særligt – både i forbindelse med indlæring, inklusion og samarbejde i skolen og børnehaven. Men hvad der mere præcist sker når musikken bliver del af læringen vil en lang række forskere og fagpersoner dykke ned på konferencen ”Musikalsk Læring på Tværs” på på spillestedet Tobakken i Esbjerg.

Musikfagets betydning og muligheder

Deltagerne på konferencen får mulighed for at dykke ned i de faglige aspekter af musikundervisning i den åbne skole og institutioner. Gennem keynoteoplæg og interessebaserede workshops belyses musikfagets betydning og de mange muligheder for at udfolde sig i det tredje felt, der opstår når professionelle samarbejder i bl.a. skolen, musikskolen og daginstitutionen.

Musikkens rolle i forskellige målgrupper

Udgangspunktet for konferencen er musikfaget i sin egen ret som fag og æstetisk udtryksform, men der vil også blive præsenteret særskilte temaer og problematikker som inklusion, samarbejde, holdundervisning osv.

Musik som faglig medspiller

Musikkens rolle også uden for musiklokalet fx i forhold til inklusion eller i samarbejde med andre fag vil blive undersøgt på konferencen:

”Musikken er vigtig i sig selv, fordi den er kilde til livslyst- og livsglæde, og fordi den er led i den personlige dannelse og komponent i menneskelige fællesskaber. Men derudover kan den spille en vigtig rolle som medspiller i helt andre fag som geografi eller dansk, og den kan også bruges i forhold til at inkludere børn med særlige behov og hjælpe dem til at lære mere,” siger Lotte Gilbert Langseth, adjunkt på UC SYD og medarrangør af konferencen.

Workshops og internationale oplægsholdere

Ud over en række oplæg om musik og undervisning kommer deltagerne til at arbejde i en række hands-on workshops med titler som ”Det skabende samspil” og ”Tal og syng med autoritet”.
Som særlig gæst har arrangørerne indbudt den finske musikpædagog Markku Kaikkonen, der netop arbejder med musikkens potentiale i forhold til elever med særlige behov.
Derudover kan man opleve Finn Thomsen, Andy Højholdt, Mogens Christensen, Kirsten Nielsen, Lotte Gilbert Langseth, Jesper Ry, Kim Barkenskjold Andersen, Birgitte Momme, Dorte Sehested og Martin Gade.

Fakta

Konferencen Musikalsk Læring på Tværs

  • Deltagere: Konferencen henvender sig både til musikere, undervisere, pædagoger og almindeligt interesserede.
  • Tid: Torsdag d. 3. januar 2019​ kl. 09:30 til 20:00
  • Sted: Spillestedet Tobakken i Esbjerg
  • Tilmeldingen: Er åben frem til 15. november og sker her
  • Information: Læs om konferencen her

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...