Mere end 70 repræsentanter fra det danske musikmiljø var mødt op, da JazzDanmark inviterede til stormøde d. 24. september i forbindelse med udmeldingen om, at P8 Jazz skal lukke i 2020 ligesom P6 og P7. Deltagerne talte både musikere i alle aldersgrupper, branchefolk fra festivaler, musikforeninger og spillesteder, mediefolk fra både uafhængige som statslige medier, pladeselskaber og musiklyttere. Et fremmøde, som viser en stor opbakning til genren og samtidig en stor bekymring om den kommende lukning.
Fimmer Engel, redaktør på P8 Jazz, var til stede som både oplægsholder og deltager. Dansk Musiker Forbund har efterfølgende taget en snak med Fimmer Engel om reaktionerne på lukningen og fremtiden for jazzmusikerne.

Et stort chok

Fimmer Engel fortæller, at det var et stort chok for kanalen, da nyheden om lukningen ramte, fordi det strider imod, hvad politikerne ellers har diskuteret i forhold til DR’s nye rolle.
Fimmer Engel fortæller:

Politikerne har jo flere gange meldt ud, at DR fremover skulle fokusere på de ting, som ikke var konkurrenceforvridende med det private. Og der findes ikke noget privat alternativ til P8 Jazz. Så vi var meget overrasket over nyheden og lige så overrasket over, at kulturministeren har nikket ja til det.

Mindre mangfoldighed

Derudover betoner Fimmer Engel, hvordan ikke bare lukningen af P8, men også lukningen af P6 og P7 vil betyde meget mindre mangfoldighed i det danske musikliv. P7 formidler popmusikken som ingen andre, P6 og P8’s musikindhold er der ingen private radiokanaler, som spiller.
Hertil tilføjer Fimmer Engel, at det vil blive sværere for jazzmusikerne at blive eksponeret, da P8 Jazz ugentlig har 100.000 lyttere, og at disse lyttere pt. ikke har andre landsdækkende kanaler at ty til for at høre formidlet jazz.
Der skal først opfindes nye platforme for, at de 100.000 lyttere fortsat kan høre formidlet jazz hver dag, og det tager tid at bygge noget op, hvis der overhovedet er nogen private initiativtagere, som vil gøre det, mener Fimmer Engel.

Man skal opfinde den dybe tallerken, da der ikke findes andre landsdækkende tilbud for den genre. Der er selvfølgelig de gængse muligheder, hvor man kan lægge sin musik på Spotify eller Youtube, men her skal man være heldig for at blive eksponeret, og det er proportionelt med de penge de private kan få ud af at markedsføre en musiker. Det er netop det gode ved Public Service; her kan ens musik blive præsenteret uden en masse økonomiske interesser.

Jazzmiljøet skal kæmpe

Slutteligt mener Fimmer Engel, at jazzmiljøet skal kæmpe og lægge et pres på både DR og politikerne, således at mangfoldigheden og jazzen fortsat støttes. Ifølge Fimmer Engel har jazzen en stor historisk plads i Danmark, og at jazzen er inde i en storhedstid lige netop nu. Det er skidt, hvis DR fremover kun skal afspejle dette i et meget mindre omfang.
Hun mener derfor, at hvis jazzmiljøet vil bevare deres muligheder for formidling af musikken i DR, så skal kampgejsten findes frem, og man må samlet lægge et pres på politikerne.
Fimmer Enge fortæller:

Det er jo tidligere set, at miljøer har kunnet skabe så stort et pres på politikerne, at noget er blevet trukket tilbage, eller at nye initiativer opstår. Det var egentlig på den baggrund, at P8 Jazz opstod. Det er virkelig mærkeligt, at tre musikkanaler med musikformidling og mangfoldighed, som det har taget minimum fem år at bygge op, og som alle tre har været succeser, pludselig bare skal lægges i graven. Det er virkelig mærkeligt og ret forstemmende for musikken og musikerne.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...