Kunst og kultur kommer for en gang skyld i både politikernes og mediernes søgelys, når Kulturmødet slår dørene op for 48 timers kunst og kultur debatteret ud fra mange forskellige vinkler.
I år er debatterne samlet under temaet ‘At bygge bro’, der sætter fokus på, hvordan kunst og kultur kan skabe forandringer og bygge bro på tværs af mennesker, kulturer, brancher, institutioner, værdier og geografisk.

Bredt fremmøde

Kulturordførere og lokalpolitikere, forskere og folk fra uddannelsessektoren, kunstnere og kreative og organisationer og institutioner vil hen over de 48 timer tage temperaturen på det danske kulturliv ud fra de fire programspor Demokrati; Dannelse, uddannelse og sprog; Kunsten i Samfundet og Digitalisering.

Fra dannelse til digitalisering

Under programsporet om demokrati samler sig debatter fx om, hvordan kunsten og kulturen skaber sammenhængskraft, men også stiller kritiske spørgsmål, der sparker os i nye retninger. Debatterne går tæt på kunst i kamp mod censur og undertrykkelse og på kunst som værdiskaber.
Debatsporet om Dannelse, uddannelse og sprog drejer sig bl.a. om, hvordan vi danner og uddanner os bedst? Hvad betyder kunst for dannelse og uddannelse og hvordan spiller kulturen ind?
Programsporet om Kunsten i samfundet ser på, hvorfor bevidstheden om kunstens værdi er beskeden og kunsten ofte bliver nedprioriteret på den politiske dagsorden. Og på kunstens vilkår, samfundsmæssige potentiale og på kunstens rolle som brobygger mellem mennesker og samfund.
Digitalisering har skabt en stille, men gennemgribende revolution af vores mediekultur, udfordret fødekæder og økonomistrømme i film og musikbranchen, banet vejen for ny og spændende formidling på landets museer, ændret publikumsforventninger og givet kunstnere muligheder for helt nye udtryk. Derfor sættes der fokus på digitalisering og de muligheder og udfordringer, den bringer med sig for fremtidens kulturliv.

Masser af musik

Derudover er der masser af talks og koncerter med gennem begge dage med kunstnere som Jonah Blacksmith, Kottos, Concerto Copenhagen, Ole Frimer Band, Marie Højlund og Stefan Kvamm, Mads Langer, Simon Kvamm, Kira Skov, Ensemble Lydenskab, Mihalache & Calibut Band, Den Danske Klavertrio, Kristian Lilholt Trio m.fl.

Fakta:

  • Kulturmødet Mors er fra d. 23. – 25- august
  • Det er gratis at deltage til debatter, koncerter og udstillinger.
  • Læs mere her:
  • Se hele programmet her:

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...