Danske fondskroner støtter hvert år det danske kulturliv med mange millioner kroner, og dansk kulturliv er de senere år blevet mere og mere afhængig af fondsstøtte. Hvad tænker du om den udvikling?
Jeg tænker, at kulturstøtte generelt er en god ting. Kulturen er vigtig, da den bringer mening, fællesskab, inspiration og stimulerende oplevelser til medlemmerne i vores samfund, og den viser nye verdener og nye perspektiver. Og da en vigtig del af kulturen ikke er i stand til at klare sig på markedsvilkår, er det godt, at den kan blive støttet af fondsmidler. Selvom vi ikke allesammen er i stand til at værdsætte hver eneste del af det danske kulturliv, der modtager støttekroner, tror jeg alligevel, at et samfund som helhed bliver rigere ved, at kulturlivet får frihed til at udfolde sig, for en dag sidder vi til en koncert, et teaterstykke eller en udstilling, som giver os en helt fantastisk oplevelse; en oplevelse, der ikke kan sættes en pris på. Og denne oplevelse er kun muliggjort, fordi kunstneren blev inspireret af et andet stykke kultur, som vi ikke forstod at værdsætte, eller fordi kunstneren selv blev støttet på et tidspunkt, hvor vi ikke forstod at værdsætte ham/hende. Min pointe er altså, at kulturens veje er uransagelige. Vi ved aldrig, hvornår og hvordan den bliver værdifuld for os, så det bedste vi kan gøre er at give den frihed og mulighed for at vokse. Dermed ikke sagt, at kulturstøtte ikke kan være et problematisk koncept, specielt når den uddeles af vores skattekroner. For selvfølgelig bliver kulturen i så fald nødt til på et eller andet plan at stå til ansvar. Den kan ikke være så fri, at den vokser helt væk fra dens grundlæggende opgave, nemlig at tilvejebringe meningsfulde og livgørende oplevelser for samfundets medlemmer. Og dilemmaet er så, hvordan vi skal vurdere værdien af en kunstner eller et stykke kultur i betragtning af ‘kulturens uransagelighed’ og i betragtning af, at kunst og kultur godt kan være enormt værdifuldt, selvom det ikke er populært. Sommetider er værdien åbenlys, andre gange er den mindre åbenlys. Nogle gange er det slet ikke klart, hvorvidt en kunstners eller en kunstskoles aktiviteter er så værdifulde, at vi skal støtte dem med hundredtusindvis af kroner eller ej. I sidste ende kommer et panel af mennesker med subjektive præferencer til at sidde og vurdere det, og idet kunst og kultur i sin essens er umulig at sætte på opskrift, at måle op mod faste standarder, så løber vi risikoen for arbitrære beslutninger baseret på ubegrundede personlige holdninger. Det er en svær samtale, og vi skal bestemt være opmærksomme på, om kulturlivet begynder at vokse fra os; men det er stadig ikke en umulig samtale, og hvis vi er opmærksomme på at facilitere fornuftige, velbegrundede diskussioner med varierende grupper af kyndige beslutningstagere, så tror jeg, at støttemidlerne bliver delt ud på en måde, der gavner samfundet som helhed.
Oplever du, at dansk kulturliv er mere afhængig af fondsstøtte end tidligere?
Jeg har ikke oplevet et mærkbart skifte inden for mit felt, men jeg har for det første ikke levet så længe og for det andet ikke kigget i statistikkerne.
Du modtog i 2016 Kronprinsparrets Stjernedryspris og en check på 50.000 kroner. Hvad betød det for dig?
Det betød enormt meget. Det var et skulderklap, der sendte mig af sted som en raket med fornyet tro på mig selv og fornyet lyst og energi til at skabe fantastisk musik til at tilvejebringe overraskende, livgivende og inspirerende oplevelser hos så mange mennesker som muligt.
Hvad har du brugt pengene til?
Jeg har købt instrumenter og musiksoftware og betalt for udgifter i forbindelse med indspilningen af Mathias Heise Quadrillions 2. plade “Decadence”.
Har hvad pengene betydet for dit musikervirke?
Det har givet mig frihed til at udvikle min musik i nye retninger og til at kaste mig ud i projekter, som ikke umiddelbart giver stort afkast, men som jeg ser kunstnerisk værdi i. Friheden til at udvikle sig som musiker og kunstner og til at kunne fordybe sig i projekter med en vis risiko er uvurderlig, og jeg føler, at jeg i dag kan bidrage med musik af en helt anden kvalitet end for bare to år siden.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...