Den 1. januar tiltrådte Eva Frost som ny leder af JazzDanmark. Eva Frost har været ansat i JazzDanmark som projektleder siden 2015, hvor hun har ledet en lang række af JazzDanmarks nationale og internationale projekter. Hun har en lang række erfaringer fra det danske kulturliv og har blandt andet været ansat i Kulturafdelingen på Den Sorte Diamant, hvor hun har arbejdet med musikaktiviteterne i huset. Derudover har Eva Frost en fortid som label manager for ILK Music og har arbejdet på en række af landets musikfestivaler. Hun er uddannet fra CBS i Management of Creative Business Processes.
Eva vil som ny leder af JazzDanmark fortsætte organisationens fremdrift og stå i spidsen for at gennemføre den for nyligt vedtagne strategi.

Vil styrke miljøet

Om sin nye stilling udtaler Eva Frost:

Det er et ærefyldt hverv at skulle stå i spidsen for jazzens genreorganisation, og jeg vil gå til opgaven med ydmyghed og dedikation. Jeg ser det som vores vigtigste opgave at sørge for, at vi styrker det samlede miljø, og at vi gør dette i dialog og tæt samarbejde med aktører på alle niveauer.

JazzDanmark bestyrelsesformand Jesper Løvdal udtaler på vegne af en enig bestyrelse:

Med ansættelsen af Eva Frost som ny leder fastholder vi den effektive og idérige udvikling og det tætte samarbejde med hele musikmiljøet, som JazzDanmark befinder sig i. Eva Frost er den helt rette til at skabe de nye møder i musikkulturen – både nationalt og internationalt, som JazzDanmark arbejder på, ligesom hun har et stort kendskab til jazzmiljøet, hvor hun nyder høj anseelse.

Eva Frost overtager stillingen som sekretariatsleder efter Lars Winther, som efter knap syv år som leder for JazzDanmark har forladt organisationen til fordel for en stilling som kundechef hos Copydan.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...