Da Dansk Komponistforening i samarbejde med Dansk Musikerforbund i foråret inviterede musikere, musikforeninger og komponister til en konference for kammermusikken, var det med henblik på at udvikle kammermusikområdet og inspirere til måder at tiltrække nye publikummer på bl.a. gennem variation og diversitet i programplanlægningen.

Behov for nytænkning

Der er behov for at tænke nye tankebaner, når programmerne skal lægges rundt om i de danske kammermusikforeninger, viser en helt ny opgørelse over spillet repertoire i de danske musikforeninger de seneste tre sæsoner 2015-18.
Her ses det at blot 5 % af den musik, der har været opført, er skrevet af kvinder. Kun 20 % af det opførte repertoire de seneste tre år er skrevet efter 1985, hvor blot ca. 3 % er uropførelser.
Statistikken underbygger dermed de tal, der i foråret kom frem i en anden større statistik over spillet repertoire i danske koncerthuse, operahuse, koncertsale og på musikfestivaler. S

Statistik til inspiration

Hos bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske Musikforeninger ser man positivt på repertoirestatistikken som et værktøj til inspiration og en mulighed for at tænke i andre og nye baner.

”Hver medlemsforening har sin egen profil og under særlige omstændigheder som for eksempel tilstedeværelsen af specialiserede ny-musik-arrangører i samme by eller område, kan det betyde, at den nye kompositionsmusik ikke fylder så meget i programfladen hos visse medlemsforeninger,” udtaler Aksel Nielsen, formand for Sammenslutningen af Danske Musikforeninger.

Nye publikummer – ny musik

Aksel Nielsen understreger, at da kammermusikmiljøet samledes til konferencen i maj, var der stor interesse og nysgerrighed overfor, hvordan man ved bl.a. at sikre større variation og diversitet i sin programplanlægning kan tiltrække nye publikumsgrupper. Mange kammermusikforeninger gik inspirerede derfra, og kan nu få endnu mere inspiration fra de nye opgørelser.

FAKTA

Om repertoirestatistikkerne

De to repertoirestatistikker har den svenske repertoirestatistik som direkte forbillede. Bag undersøgelsen står Dansk Komponistforening sammen med forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK, den danske genreorganisation for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. Undersøgelsen er finansieret med støtte fra Dansk Komponistforening, Musikforlæggerne og Kodas kulturelle midler.
Se den nye repertoirestatistik for Danske Musikforeninger her
Se repertoirestatistikken for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler her
Begge statistikker kan rekvireres som trykte eksemplarer hos Dansk Komponistforening ved at sende en mail til ts@komponistforeningen.dk

Konference for kammermusikken

Dansk Komponistforening og Dansk Musikerforbund inviterede i samarbejde med Snoghøj Højskole i maj i år til en konference for kammermusikken på Snoghøj Højskole med titlen ”Vi mødes på Trianglen”. Konferencen handlede om det ofte svære møde imellem musikere, koncertarrangører og komponister og havde bl.a. fokus på, hvordan vi sikrer variation og diversitet i programplanlægningen. Konferencen blev støttet af Dansk Komponistforening, Dansk Musikerforbund, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, Solistforeningen af 1921 og Snoghøj Højskole.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...