Hos Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg har man valgt at revidere og skærpe støttekriterierne for Huskunstnerordningen, der har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen.
Fremover vil ordningen lægge op til, at den ansøgende institution og kunstner indgår et reelt partnerskab, inden de søger. Og som noget nyt vil man fremover også kunne ansøge om at få dækket den deltagende kunstners honorarudgifter til både tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløb.

Langsigtet forankring

Ændringerne, der trådte i kraft i december, sker på baggrund af forskningsbaserede casestudier af en række huskunstnerforløb, iværksat af Statens Kunstfond. Resultaterne af forskningen, der blev offentliggjort i december, viser, at partnerskabet mellem kunstner og institution er afgørende for et vellykket huskunstnerforløb, og for at forløbet opleves som relevant for alle deltagere.
Formand for Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg Sara Topsøe Jensen siger:
Det har været meget brugbart at få et helikopterblik på ordningen og at få nogle generelle iagttagelser i forhold til, hvad børn og unge får ud af de faktiske kunstforløb. Vi håber med disse ændringer, at erfaringerne fra huskunstnerforløbene på langt sigt forankrer sig hos både børn, institution og kunstnere og på den måde bidrager til en mere langvarig udvikling i relation til børn og unges møde med kunsten.
Næste ansøgningsfrist for et huskunstnerforløb er 6. marts 2018.
Læs om den nye forskning i konkrete huskunstnerforløb her

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...