Grønlandske musikere og sangere kan én gang om året søge økonomisk støtte fra puljen til ”musikfremmende formål”.
For eksempel til:

  • Indspilning, udgivelse og promotion af musik
  • Tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik
  • Faglig dygtiggørelse
  • Studie- og rejselegater
  • Støtte til publikationer, der styrker kunstnernes arbejdsvilkår og retsstilling

Ansøgningsfrist: torsdag den 15. marts 2018

Yderligere info og ansøgningsskema på www.gramex.dk

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...