Bestyrelsens beretning for 2015/2016 Dansk Musiker Forbund, Sydvest afdeling
MEDLEMMER:

Vi var pr. 31.12.2015 178 medlemmer med en gennemsnitsalder på 41 år. Gennemsnittet for 2015 var 180 medlemmer. Lidt færre medlemmer i forhold til 2014.

Vi holder stadig en lav gennemsnitsalder, det laveste på landsplan. Vi må dog erkende at til trods for at vi får en del nye medlemmer ind, er der desværre også en del der udmelder sig og en del medlemmer som bliver overflyttet til andre afdelinger.

Runde fødselsdage, jubilæer og dødsfald:

2015 har budt på mange runde fødselsdage og jubilæer. Desværre mistede vi også en dygtig musiker, en god kollega og mangeårigt medlem, Bent Anhøj. Han døde den 10. juni efter kort tids sygdom. Afdelingen sendte naturlig vis en sidste hilsen. Æret være Bent.

 

Vi vil gerne sige tillykke til følgende fødselarer:40 år

Jacob Harsbo

Signe Roager Scharling

Jakob Sindberg

Anders Kristian Anker

Anders Liebman Haahr

Helle Ohrt

Kennet Kærslund Lauridsen

Jesper Dyhre Nielsen

50 år

Claus Jeppesen

Karina Bock

Hanne Rath Degn

Michel Joseph Francoise Camille

Margrethe Langer Bro

Gert Barslund

Henning Schmidt Larsen

60 år

Poul Schousboe Rasmussen

Luis Felipe Anguita

Kjeld Christiansen

Poul Erik Knudsen

Christian Jensen

65 år

Poul Kristensen

Nils Thorlund

70 år

Gert Kring

75 år

Per Kruse Hansen
Med 25 års jubilæum til:Ole Andersen

Ole Mouritzen

Ib Frederiksen

Carl-Evald Jensen

Ole Beder Ellingsgaard

 

40 års jubilæum til:

Niels Christian Øllgaard

Poul La Cour

 

Stort tillykke fra afdelingen. Alle fødselarer og jubilarer vil på generalforsamlingen modtage en opmærksomhed og hyldest. Vi vil derfor opfordre alle at deltage på vores generalforsamling. Har man ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen kan erkendeligheden afhentes på kontoret efter generalforsamlingen.  Blot giv kontoret besked. Omkring fødselarer og jubilarer har vi aftalt med Jens Peder Hallum-Olesen, at han kontakter medlemmerne inden en evt. offentliggørelse i Musikeren.

 

Afdelingens kontor:

Grundet omstrukturering valgte bestyrelsen at ændre kontorets åbningstider i maj 2015. De ændrede tider, som blev udsendt via mail og proklameret på vores hjemmeside er tirsdage fra kl. 10.00-15.00, onsdage og torsdage kl. 15-17.00 efter aftale.  Uden for kontortid viderestiller telefonen til formanden. Kontoret er jo også dit, og du er velkommen til at bruge vores maskinpark. Vi har computer, scanner og fotokopimaskine.

Kig ind – vi har altid kaffe/te og vand klar.

Vi modtager gerne inputs til vores hjemmeside og Facebook.
Medlemsservice

Esben Bøgh vil være til stede på kontoret én gang om måneden fra kl. 10.00-13.00, som regel den sidste onsdag inden dagpengekortet skal afleveres. Disse datoer vil være synlige på vores hjemmeside under medlemsservice. Esben kan rådgive omkring A-kasse, skat, faglige sager osv. så kom forbi kontoret de oplyste datoer eller ring. Mobilstudie: Vi gør opmærksom på, at vi stadig har et mobilestudie. Studiet, der består af en 16 spors harddisk-recorder med indbygget CD brænder samt en stormembranmikrofon, kan lejes i afdelingen i 14 dages perioder. Prisen er kr. 500, hvor de kr. 250 er depositum, som godtgøres ved returneringen af gearet. Der er udarbejdet en dansk brugsanvisning.

Rabataftaler:

Afdelingen har indgået en rabataftale med Humac i Kongensgade i Esbjerg, hvor medlemmer af DMF Sydvest vil kunne opnå rabatter på computer og tilbehør. Se mere på vores hjemmeside for betingelser og vilkår under medlemsfordele.

Bestyrelsesmøder:

Vi har i 2015 afholdt 8 bestyrelsesmøder.  Der har været mange emner på dagsordenen. Én af de ting der fyldte en del var Esbjerg Ensembles risiko for nedlukning i forbindelse med sparerunden i Esbjerg kommune. Afdelingen var i tæt dialog med kulturrådsformanden Jakob Lose, hvor vi prøvede at lægge maksimalt pres for en løsning som var holdbar for Ensemblet. Der blev i det hele taget kæmpet for hele musikområdet i kommunen. Hovedforbundet var ligeledes indover for at lægge maksimalt pres på politikerne.

 

Afdelingens julearrangement:

Endnu engang holdte vi juletræsfesten på vores adresse, og endnu engang var der god opbakning til arrangementet, som vi takker for. Det er bare sjovere at lægge kræfter i arrangementer når der er opbakning. De fremmødte fik en god oplevelse i hyggelige rammer og traditionen tro hyggede musikerne og julemanden om børnene. Tak til hjælperne.

Vi har op til julen uddelt 9 julekurve til ældre medlemmer eller enker. Formanden kørte rundt med kurvene op til jul lige fra Rømø til Outrup, ja afdelingen dækker et stort geografisk område. Kurvene blev vel modtaget, og vi skal overbringe takken til forbundet.
Aktiviteter i afdelingen

2015 har været et travlt år for afdelingen med mange arrangementer ikke kun i Esbjerg, men også andre steder, som et led i strategiplanen fra 2012. Vi har brugt mange midler i 2015, men alle midlerne er primært kommet vores egne medlemmer til gode. Vi har både selv og i samarbejde med andre DMF afdelinger og kulturinstitutioner lavet mange forskellige typer af workshops, Masterclass, Clinics og kurser.

I 2015:

  • I Samarbejde med Artlab afholdte vi salgskursus medMikael Bødker Sørensen. Det foregik på ”Huset”
  • Vi arrangerede events i samarbejde med DPA Microphones på Frankfurt Messen.
  • Vi støttede Jazzcamp i Ribe med honorartilskud til instruktør.
  • Vi støttede Mariefestivalen i Ansager i samarbejde med DMF Trekanten.
  • Der blev arrangeret en Mainstage aften på Dizzi Mizz Lizzi.
  • Vi havde foredragsaften med Søren Andersen og Mikael Højris på Dizzi Mizz Lizzi.
  • Afdelingen gav praktisk bidrag til DMFexpo Event i Vejle
  • Der har været sangkursus med Jesper Daus i DMF Sydvest huset
  • Lær at speake med Kristian Koch. Dette kursus blev oprettet efter henvendelse fra et medlem.

Vi havde også planlagt kurser, som vi desværre måtte aflyse pga. manglende tilslutninger, herunder midi kursus, Band-in-a- Box, foredrag om musik kollektiver. Dette arrangement blev dog afholdt et senere tidspunkt på konservatoriet.

Herudover har afdelingen været behjælpelig med diverse ansøgninger og anbefalinger til Gramex indsendt af medlemmer og støttet andre projekter økonomisk, m.m. bl.a. har afdelingen givet et bidrag til 60’er Klubben, som holder afslutningskoncerter den 5. marts 2016. Bidraget består i støtte til at få produceret en USB nøgle med musik, video, billeder og fortællinger om foreningen, som efterfølgende vil blive lukket og overskydende midler overdraget til en fond, som skal støtte musikken i området.

Kommende arrangementer i 2016. 8. marts holdes der demoaften i samarbejde med SC-Sound på Skibelund Krat, hvor der fremvises lydprodukter. Vi har i april 2016 et Logic X kursus med Lars Tirsbæk, et Riff Academy kursus med Søren Andersen og Mika Vandberg, og er i gang med at arrangere en kvinde/pigeband weekend med workshops og koncerter.

 

Kongres 2016

Afdelingen ansøgte at få kongressen til vores landsdel i 2016. Det lykkedes desværre ikke, da der allerede i hovedbestyrelsen var besluttet at det skal afholdes et andet sted. Kongressen kommer ikke umiddelbart til at ligne foregående kongresser. Det lader til at der kommer kampvalg om formandsposten for første gang i mere end 20 år. Den siddende næstformand Erik Damgaard har proklameret at han agter at tage formandsposten. Det er spændende nyheder. Kongressen skal ligesom i 2012 foregå på LO skolen i Helsingør. Denne gang er den er skåret ned til 2 dage og man kan kun gisne om det ikke er en fejldisposition fra HB/FU side. Man bruger økonomien som argument, men vi frygter at det går ud over fagligheden, tid til dialog og ikke mindst risikoen for at beslutninger bliver hastet igennem. Afdelingen tænker om HB/FU skulle genoverveje om man ikke kunne spare på underholdningen, spare på forplejningen af ledsagere og bruge midlerne på det essentielle i kongressen i stedet.
Tillidsmandsmøde:

I juni deltog medlemmer af bestyrelsen på det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand. Her var emnerne bl.a. de mindre afdelinger inden for DMF. Hvad kan de/vi gøre for at tiltrække nye medlemmer, tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer og værktøjer til bestyrelsesarbejdet. Herunder:

Kommunikation imellem lokalafdelingerne, regionssamarbejde, afdelinger og forbundet imellem, sociale medier, andre medier, medlemsaktiviteter, kurser, medlems-, klub- eller inspirationsaftener. Der blev drøftet skolereform og betydning for medlemmerne. Ambassadører, formandens, bestyrelsens og afdelingens roller. Arbejdspladser, spillesteder, selskaber/private fester.

Der var endnu engang kritik til FU/HB om lukkethed i forhold til afdelingerne, mangelfulde referater som bliver udsendt lang tid efter overståede HB møder.

TMK ” Tillidsmands uddannelsen”

Afdelingen havde ikke nogen deltagere på TMK, som foregik 4.-6.okt. i nærheden af Skanderborg.

Emnerne var traditionelt fagforeningsarbejde, medietræning, progressivt bestyrelsesarbejde m.m.

Vi fik desværre ikke noget feedback fra kurset.
Regionssamarbejde:

Vi har i 2015 holdt møder, hvor vi bl.a. har drøftet den kommende kongres. Har drøftet problematikker omkring hvervning af ny medlemmer, fastholdelse af eksisterende medlemmer og fælles arrangementer. 2015 er brugt til at planlægge fælles projekter i 2016. Vi arbejder på at lave et større projekt for den smalle musikgenre, måske lave en fælles fotosession. Ellers er der drøftet hvorledes vi kan hjælpe hinanden med at promovere arrangementer på tværs af afdelingerne.
Afrunding:

2015 har været et godt og lærerigt år med mange aktiviteter. Bestyrelsen lægger mange resurser i arbejdet, men der kommer også mange gode produkter ud af anstrengelserne. Vi er glade for de input der kommer fra medlemmerne, som vi kan bruge fremadrettet. Der må selvfølgelig gerne komme flere inputs.

Vi følger med stor interesse den videre udvikling i vækstlaget og vil med de muligheder som vi har til rådighed sætte vores aftryk på kommende kulturpolitik.

Vi håber der kommer mange til vores generalforsamling og deltager i vigtige debatter, ser jeres kollegaer og måske skabe noget netværk. Især unge musikere vil kunne præge fremtiden ved at deltage aktivt på generalforsamlingen og måske endda stille op til bestyrelsen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsen for veludført arbejde i 2015.

 

 

 

På bestyrelsens vegne.

Formand Kim Jensen

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...