Bestyrelsens beretning for 2014
Dansk Musiker Forbund, Sydvest afdeling
MEDLEMMER:

Vi var pr. 31.12.2014 180 medlemmer med en gennemsnitsalder på 41 år. Afdelingens gennemsnit for 2014 var på 179 medlemmer med en gennemsnits alder på ca. 42. Lidt færre medlemmer i forhold til 2013.

Vi holder stadig en lav gennemsnitsalder, det laveste på landsplan.  Vi må dog erkende til trods for vi får en del nye medlemmer ind på årsplan, er der desværre også en del der udmelder sig og vi har en del medlemmer som bliver overflyttet til andre afdelinger.
Runde fødselsdage, jubilæer og dødsfald:

 

Vi har i 2014 haft en stor skare af medlemmer som kunne fejre runde fødselsdage og jubilæer.

Vi vil gerne sige tillykke til følgende fødselarer:
40 år

 • Thomas Moesgaard

50 år

 • John Enevoldsen Skou
 • Ron Chen-Zion
 • Peter Wallin

60 år

 • Poul-Henning Andresen

Med 25 års jubilæum til:

 • Christian Jensen
 • Henning Schmidt Larsen
 • Erik Hansen
 • Peter Michael Uhrbrand
 • Per Kruse Hansen
 • Yrsa Schmidt
 • Nicolas Kock
 • Jens Peder Hallum-Olesen
 • Benny Lyager Jensen

40 års jubilæum til:

 • Søren Them
 • Bent Anhøj
 • Tommy Hagenau Pedersen

 

Stort tillykke fra afdelingen. Alle fødselarer og jubilarer vil på generalforsamlingen modtage en opmærksomhed og hyldest. Vi vil derfor opfordre alle at deltage på vores generalforsamling.  Har man ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen kan erkendeligheden afhentes på kontoret efter generalforsamlingen.  Blot giv kontoret besked.
Omkring fødselarer og jubilarer har vi allieret os med Jens Peder Hallum-Olesen, som kontakter medlemmerne inden en evt. offentliggørelse i Musikeren.

Afdelingens kontor:
Kontoret er bemandet mandag og torsdag. Uden for kontortid viderestiller telefonen til formanden.
Kontoret er jo også dit, og du er velkommen til at bruge vores maskinpark. Vi har computer, scanner og fotokopimaskine. Vi kan tilbyde vores medlemmer plakat udskrift i A3 størrelse i mindre oplag.

Kig ind – vi har altid kaffe/te og vand klar.

Vi modtager gerne inputs til vores hjemmeside og Facebook.

Kongres 2016
Afdelingen ansøgte at få kongressen til vores landsdel i 2016. Det lykkedes desværre ikke, da der allerede i hovedbestyrelsen var besluttet at det skal afholdes et andet sted.

 

Medlemsservice

Vi har fra medio november 2010, som en forsøgsordning i et år, udvidet vores kontor med ekstra bemanding stillet til rådighed af forbundet. Esben Bøgh vil være til stede på kontoret én gang om måneden fra kl. 10.00-13.00, som regel den sidste onsdag inden dagpenge kortet skal afleveres. Disse datoer vil være synlige på vores hjemmeside under medlemsservice. Esben kan rådgive omkring A-kasse, skat, faglige sager osv. Denne ordning fortsætter i 2015. Vi kan kun anbefale, at hvis man har behov for personlig vejledning i forbindelse med skat, faglige spørgsmål eller dagpenge, så kom forbi kontoret de oplyste datoer eller ring.
Mobilstudie:
Vi gør opmærksom på at vi stadig har et mobilestudie. Studiet, der består af en 16 spors harddisk-recorder med indbygget CD brænder samt en stormembranmikrofon, som kan lejes i afdelingen i 14 dages perioder. Prisen er kr. 500, hvor de kr. 250 er depositum, som godtgøres ved returneringen af gearet. Der er udarbejdet en dansk brugsanvisning.

Rabataftaler:
Afdelingen har indgået en rabataftale med Humac i Kongensgade i Esbjerg, hvor medlemmer af DMF Sydvest vil kunne opnå rabatter på computer og tilbehør. Se mere på vores hjemmeside for betingelser og vilkår under medlemsfordele.

Bestyrelsesmøder:
Vi har i 2014 afholdt 11 bestyrelsesmøder. Vi indførte i 2009 at suppleanterne også deltager i bestyrelsesmøderne. Det har vi gjort dels for at suppleanterne bedre kan få et indblik i sagerne og derved når de skal afløse bestyrelsesmedlemmer allerede er vel forberedte, og for at de kan få et indblik i arbejdsgangen i bestyrelsen. Det betyder naturligvis øget udgifter til møderne, men skal ses som en god investering, idet de også bidrager med konstruktive ideer og derved en øget synergieffekt. Som medlem er du altid velkommen til at bringe sager på dagsorden og du har naturligvis adgang til at se referater fra møderne, hvis du ønsker dette.
Afdelingens julearrangement:

Endnu engang holdte vi juletræsfesten på vores adresse, og endnu engang var der god opbakning til arrangementet, som vi takker for. Det er bare sjovere at lægge kræfter i arrangementer når der er opbakning. De fremmødte fik en god oplevelse i hyggelige rammer og traditionen tro hyggede musikerne og julemanden om børnene. Tak til hjælperne.
Vi har op til julen uddelt 6 julekurve til ældre medlemmer eller enker. Formanden kørte rundt med kurvene lige inden jul. Kurvene blev vel modtaget, og vi skal overbringe takken til forbundet.
Aktiviteter i afdelingen
2014 har været et travlt år for afdelingen med mange arrangementer ikke kun i Esbjerg, men også andre steder, som et led i strategiplanen fra 2012. Vi har brugt mange midler i 2014, men alle midlerne er primært kommet vores egne medlemmer til gode. Vi har både selv og i samarbejde med andre DMF afdelinger og kulturinstitutioner lavet mange forskellige typer af workshops, Masterclass, Clinics  og kurser.

Det er glædeligt at vi kunne udvide samarbejdet med Grindsted og Billund Musikskole i 2013 og i 2014 kunne udvide samarbejdet med Kulturskolen i Esbjerg og Haderslev musikskole.

I 2014 har vi bl.a. afholdt:

 

 • Temaaften på DMF huset i Esbjerg. Tre aktuelle kurser i miniformat. Kom ud over scenekanten v./Kristian Koch, Rockklaver v/Stan Urban, Alexanderteknik for musikere v/Birgitte Due.
 • På Konfus, Esbjerg holdte vi foredrag med DMF konsulent Mikael Højris og gutterne fra Aphyxion.
 • I samarbejde med DMF Trekanten, DMF Haderslev, DMF Sønderborg og Vojens Musikskole holdte vi Bandclinic på Haderslev Katedralskole, med Mikkel Nordsø på Guitar, Klaus Menzer på trommer og Niels Ryde på bas og efterfølgende koncert.
 • I samarbejde med DMF Trekanten, DMF Herning og deltog vi på Mariefestivalen 2014 i Ansager. Fra DMF sydvest afdeling blev der udvalgt fire bands/solister til at spille på festivalen.  Derudover fik afdelingen lavet en aftale med Festivalen om at arrangere et orkester til børneunderholdning i forbindelse med festivalen.
 • Vi har holdt Rockklaver kursus med Stan Urban på Kulturskolen.
 • Vi har holdt kurset ”ud over scenekanten” med Kristian Koch på ”Huset”.
 • Vi har støttet Jazzcampen i Ribe for unge talenter.
 • Vi har i samarbejde med de andre 6 afdelinger i Region Syd lavet et fotoklik arrangement med stylist i Odense. Haderslev og Esbjerg.
 • Workshop/masterclass på Tobakken med Dan Baird og Warner Hodges.
 • Herudover har afdelingen været behjælpelig med diverse ansøgninger og anbefalinger til Gramex indsendt af medlemmer og støttet andre projekter økonomisk, m.m.

Afdelingen er repræsenteret i en fokusgruppe under kulturudvalget i Esbjerg kommune. Der blev holdt mange møder i 2012, 2013 og 2014. Vi har dog endnu til gode at se resultaterne af anstrengelserne.

 

Tillidsmandsmøde:
I juni deltog vi på det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand.
Her var emnerne bl.a. de mindre afdelinger inden for DMF. Hvad kan de/vi gøre for at tiltrække nye medlemmer, tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer og værktøjer til bestyrelsesarbejdet. Herunder:

Kommunikation imellem lokalafdelingerne, regionssamarbejde, afdelinger og forbundet imellem, sociale medier, andre medier, medlemsaktiviteter,                             kurser, medlems-, klub- eller inspirationsaftener. Der blev drøftet skolereform og betydning for medlemmerne. Ambassadører, formandens, bestyrelsens og afdelingens rolle. Arbejdspladser, spillesteder, selskaber/private fester. Der blev også skabt noget netværk og netop netværk var også et tema.


 

TMK ” Tillidsmands uddannelsen”
Denne gang lagt i nogle helt andre primitive rammer på Sjællands Odde. Denne form for ”spejderlejr” gav en helt anden form for samhørighed og det 3 dages kursus gav rigtig mange positive oplevelser.
Der blev sparet mange penge på denne form for afvikling.

Regionssamarbejde:
Vi lavede i 2012 en stor undersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer. Skemaet blev sendt ud til medlemmerne i de respektive afdelinger og tilbagemeldingerne blev samlet en stor analyse. Hele analysedelen blev sendt til vores kursusudvalg og ARTLAB. Dette stykke arbejde har skabt grundlag for en del af de kurser som er kommet ud mange steder rundt i hele landet i 2013 og 2014.
I 2015 kommer der flere spændende projekter.

Som tidligere nævnt har vi i 2014 lavet flere fælles projekter på kryds og tværs af afdelingerne. Det anser vi som en yderst positiv udvikling.

Afrunding:
2014 har været et godt og lærerigt år med mange aktiviteter. Bestyrelsen lægger mange resurser i arbejdet, men der kommer også mange gode produkter ud af anstrengelserne. Vi er glade for de input der kommer fra medlemmerne, som vi kan bruge konstruktivt fremadrettet. Der må selvfølgelig gerne komme flere inputs.

Vi følger med stor interesse den videre udvikling i vækstlaget og vil med de muligheder vi har til rådighed sætte vores aftryk på kommende kulturpolitik.

Vi håber der kommer mange til vores generalforsamling og deltager i vigtige debatter, ser jeres kollegaer og måske skabe noget netværk. Især unge musikere vil kunne præge fremtiden ved at deltage aktivt på generalforsamlingen og måske endda stille op til bestyrelsen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsen for veludført arbejde i 2014.

 

Vi ses til generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne.

Formand
Kim Jensen

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...