Bestyrelsens beretning for 2013
Dansk Musiker Forbund, Sydvest afdeling

 

MEDLEMMERNE:

Vi var pr. 31.12.2013 183 medlemmer med en gennemsnitsalder på 42 år. Afdelingens gennemsnit for 2013 var på 184 medlemmer med en gennemsnits alder på ca. 42.  Nogenlunde status Que i forhold til 2012.

At vores gennemsnitsalder har været det laveste på landsplan indikerer blot den dynamik og udvikling der i vores afdeling. Vi må dog erkende til trods for vi får en del nye medlemmer ind på årsplan, er der desværre også en del der udmelder sig og vi har en del medlemmer som bliver overflyttet til andre afdelinger især København.
Runde fødselsdage, jubilæer og dødsfald:

 

Vi har i 2013 haft en stor skare af medlemmer som kunne fejre runde fødselsdage og jubilæer.

Vi vil gerne sige tillykke til følgende fødselarer:

 

40 år

Henning Sartor
Bjørn Larsen
Jesper Steensbeck

 

50 år

Ole Bay Skovhøj

 

60 år

Jørgen Bjørslev Sonnichsen

Peter Michael Uhrbrand

Peter Nybye Oest

Poul La Cour

Peter Terpager Jepsen

 

 

 

65 år

Ivan Holst Nielsen

Niels Øllgaard

 

70 år

Jens Peder Hallum-Olsen

Harry Lender

Torben Schrøder

 

75 år

Frederik Gert Gislinge

Kaj Tagmose

 

Med 25 års jubilæum til:

Karina Beck

 

Stort tillykke fra afdelingen. Alle fødselarer og jubilarer vil på generalforsamlingen modtage en opmærksomhed og hyldest. Har man ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen kan erkendeligheden afhentes på kontoret efter generalforsamlingen.
Afdelingens kontor:

Kontoret er bemandet mandag og torsdag. Uden for kontortid viderestiller telefonen til formanden.
Kontoret er jo også dit, og du er velkommen til at bruge vores maskinpark. Vi har computer, scanner og fotokopimaskine. Vi kan tilbyde vores medlemmer plakat udskrift i A3 størrelse i mindre oplag.

Kig ind – vi har altid kaffe/te og vand klar.

I efteråret fik lavet en ny hjemmeside. Vi modtager gerne inputs til forbedringer eller ideer.

 

Vi har fra medio november 2010, som en forsøgsordning i et år, udvidet vores kontor med ekstra bemanding stillet til rådighed af forbundet. Det drejer sig om Esben Bøgh, som vil være til stede på kontoret én gang om måneden fra kl. 10.00-13.00, som regel den sidste onsdag inden dagpenge kortet skal afleveres. Disse datoer vil være synlige på vores hjemmeside. Esben kan rådgive omkring A-kasse, skat, faglige sager osv. Vi fik i slutning af 2011 forlænget denne ordning og i 2012 fik vi ordningen forlænget 2014 ud. Vi kan kun anbefale, at hvis man har behov for personlig vejledning i forbindelse med skat, faglige spørgsmål eller dagpenge, så kom forbi kontoret de oplyste datoer eller ring.

Bestyrelsesmøder:
Vi har i 2013 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Vi indførte i 2009 at suppleanterne også deltager i bestyrelsesmøderne. Det har vi gjort dels for at suppleanterne bedre kan få et indblik i sagerne og derved når de skal afløse bestyrelsesmedlemmer allerede er vel forberedte, og for at de kan få et indblik i arbejdsgangen i bestyrelsen. Det betyder naturligvis øget udgifter til møderne, men skal ses som en god investering, idet de også bidrager med konstruktive ideer og derved en øget synergieffekt. Som medlem er du altid velkommen til at bringe sager på dagsorden og du har naturligvis adgang til at se referater fra møderne, hvis du ønsker dette.

 

Mobilstudie:
Vi gør opmærksom på at vi stadig har et mobilestudie. Studiet, der består af en 16 spors harddisk-recorder med indbygget CD brænder samt en stormembranmikrofon, som kan lejes i afdelingen i 14 dages perioder. Prisen er kr. 500, hvor de kr. 250 er depositum, som godtgøres ved returneringen af gearet. Der er udarbejdet en dansk brugsanvisning.
Afdelingens julearrangement:

Endnu engang holdte vi juletræsfesten på vores nye adresse, men i modsætning til 2012, var der denne gang fyldt godt op med deltagere. Vi takker for den store opbakning, som betyder rigtigt meget når der bliver lagt så mange kræfter og ressourcer i arrangementet. Tak til hjælperne. De fremmødte fik en god oplevelse i hyggelige rammer og traditionen tro hyggede musikerne og julemanden om børnene.
Vi har op til julen uddelt 2 julekurve til ældre medlemmer eller enker. Formanden kørte rundt med kurvene lige inden jul. Kurvene blev modtaget med åbne arme, og vi skal overbringe takken til forbundet og afdelingen.

FAGLIGE AKTIVITETER:

Afdelingen har med interesse fulgt debatten vedrørende omstruktureringen på SMKS og deltaget på diverse debatmøder, ikke alene på ovenstående emne, men også på debataftener omhandlende hele det klassiske musikliv i Sydvestjylland. Det virker som en nedprioritering af det klassiske musikmiljø og vil få betydning for vækstlaget i vores område.

 

 

 

Musikkens Hus på Fanø

Huset er et tilbud til bl.a. DMF medlemmer, hvor man kan søge om ophold i Huset. Det kunne være i forbindelse med at man finpudser en koncertturné, workshops eller andet. Man kan også sagtens forestille sig noget tværfagligt fx med andre kunstner. Det er et samarbejde mellem forskellige foreninger inden musik og kultur, herunder DJBFA, Dansk Musiker Forbund (DMF), Dansk Komponistforening (DKF), Dansk Artist Forbund og Danske Populærautorer i fællesskab. I 2012 blev tidligere rektor Axel Momme valgt til formand for bestyrelsen for ”Musikkens hus”.
Ophold i huset kan søges af alle DMF medlemmer og man kan som med andre huse søge tilskud til opholdet. Betingelser fås ved at henvende sig til afdelingen eller til bestyrelsen for ”Huset”.

 

Kurser og Arrangementer i afdelingen
2013 har været et travlt år for afdelingen med mange arrangementer ikke kun i Esbjerg, men også i andre byer, som et led i strategi planen fra 2012. Vi har brugt mange midler i 2013, men alle midlerne er kommet primært vores egen medlemmer til gode. Vi har både selv og i samarbejde med andre DMF afdelinger og kulturinstitutioner lavet mange forskellige typer af workshops, Masterclass, Clinics  og kurser.

Det er glædeligt at vi kunne udvide samarbejdet med Grindsted og Billund Musikskole i 2013 og vi arbejder hårdt på at kunne samarbejde med Kulturskolen i Esbjerg og de omkringliggende musikskoler i afdelingens geografiske område om fælles arrangementer.

I 2013 har vi afholdt følgende:

 

 • På DMF huset i Esbjerg har vi holdt Mainstage kursus med Axel Boel som instruktør og holdt Podio kursus med Niels Skovmand.
 • På Vejen Gæstgivergården, Salg og markedsføring for selskabsmusikere med Michael Bødker Sørensen
 • Vi har holdt ”spørgeaften” med vores faglige sekretær Esben Bøgh på DMF Huset. Her kunne man spørge om alt fra SKAT, faglige spørgsmål, bandregnskab osv.
 • Vi holdte introaften/Temaaften i Esbjerg. Det var små smagsprøver på 3 kommende kurser. De 3 kurser kommer udvalgte steder i 2014. Se mere i kursuskataloget.
 • ”Electric Guitars” i samarbejde med DMF Trekanten og Billund Musikskole, blev der afholdt bandworkshop og efterfølgende koncert. Det var med guitaristerne Mika Vandborg og Søren Andersen, bassisten Peter Kjøbsted, Morten Hellborn på trommer og Martin Jønsson på orgel/klaver.
 • På Grindsted musikskole holdte vi foredrag med DMF konsulent Mikael Højris
 • Vi afholdte Piano Event Morten Vestergaard og Thomas Pakula i DMF Huset i Esbjerg.
 • Vi arrangerede i samarbejde med fem danske producenter clinics og events for vores medlemmer på Frankfurt messen. Det var TC Electronic, Martin Lys, T-Rex, Tubetech og DPA Microphones.
 • I samarbejde med DMF Trekanten og Billund Musikskole holdte vi Bandclinic med efterfølgende koncert med Mikkel Nordsø på Guitar, Klaus Menzer på trommer og Niels Ryde på bas.
 • I samarbejde med 5 andre afdelinger i vores Regionssamarbejde lavede vi Bandkick på Kansas City i Odense. Hver afdeling sendte et band til arrangementet. DMF Sydvest sendte det suverænt største band bestående af 10 medlemmer. Alle bands fik en coaching, fik taget billeder af professionel fotograf og gav interviews til Musikeren. Et meget stort arrangement.
 • I samarbejde med DMF Trekanten deltog vi på Mariefestivalen 2013 i Ansager. Fra DMF sydvest afdeling blev der udvalgt tre bands til at spille på festivalen.
 • På DMF Huset holdte et to dags WordPress kursus med Anders Larson.
 • På Tobakken, Esbjerg holdte vi et to dags sangkursus/Rytmisk sangteknik med Hans Toft.
 • Vi afholdte et lydkursus over to søndage på DMF Huset med Lars Tirsbæk.
 • Herudover har afdelingen været behjælpelig med diverse ansøgninger og anbefalinger til Gramex indsendt af medlemmer og støttet andre projekter økonomisk, bl.a. Levende musik skaber glæde, m.m.

Afdelingen er allerede i gang med kommende arrangementer for 2014, bl.a. støtter vi JazzCamp 2014 i Ribe, er i gang med at lægge sidste hånd på et KLIK arrangement, m.m.

 

Afdelingen er repræsenteret i en fokusgruppe under kulturudvalget i Esbjerg kommune. Vi håber at alle de møder resulterer i nogle konkrete tiltag som kommer vores medlemmer til gode.

 

Tillidsmandsmøde:
I juni deltog formanden på det årlige tillidsmandsmøde på Kobæk Strand.
Her var emnerne bl.a. de mindre afdelinger inden for DMF. Hvad kan de/vi gøre for at tiltrække nye medlemmer, tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer og værktøjer til bestyrelsesarbejdet. Der blev snakket lidt om eftervirkningerne efter kongressen i 2012, der blev drøftet omstruktureringerne på SMKS, snakket foreningsjura og flere foredrag var på dagsordenen og noget social samvær. Der blev også skabt noget netværk og netop netværk var også et tema.

 

Regionssamarbejde:
I vores regionssamarbejde har vi i 2012 haft flere fælles arrangementer, se tidligere i beretningen. Et stort projekt som havde ligget i støbeskeen over flere år og skulle endelig afvikles i slutning af 2012. Desværre fik vi ikke de midler som vi havde regnet med og derfor blev hele arrangementet udskudt til 2013. Vi har så i mellemtiden arbejdet stenhårdt for at rejse midlerne. Det er nu sikkert at vi laver Bandkick 2013 den 17. marts 2013 på spillestedet Kansas City i Odense. Det er et stort projekt hvor der fra hver af de 6 afdelinger i samarbejdet kommer 1 band. Der kommer en professionel coacher, bandsene får taget professionelle fotos og m.m.

Vi lavede i 2012 en stor undersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer. Skemaet blev sendt ud til medlemmerne i de respektive afdelinger og tilbagemeldingerne blev samlet en stor analyse. Hele analysedelen blev sendt til vores kursusudvalg og ARTLAB. Dette stykke arbejde skaber grundlag for en del af de kurser som kommer ud mange steder rundt i hele landet i 2013-2014.
I 2014 kommer der flere spændende fælles projekter.

 

 

 

Afrunding:
2013 har været et godt og aktivt år med mange aktiviteter. Bestyrelsen lægger virkelig mange resurser i arbejdet, men der kommer også mange gode produkter ud af anstrengelserne. Vi er glade for de input der kommer fra medlemmerne, som vi kan bruge konstruktivt fremadrettet. Der må selvfølgelig gerne komme flere inputs.

Vi følger med stor interesse den videre udvikling i vækstlaget og vil med de muligheder vi har til rådighed sætte vores aftryk på kommende kulturpolitik.

Vi håber der kommer mange til vores generalforsamling og deltager i vigtige debatter, ser jeres kollegaer og måske skabe noget netværk.

 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til bestyrelsen for veludført arbejde i 2013.

 

Vi ses til generalforsamlingen.

 

 

 

På bestyrelsens vegne.

Formand
Kim Jensen

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...