Danske fondskroner støtter hvert år det danske kulturliv med mange millioner kroner, og dansk kulturliv er de senere år blevet mere og mere afhængig af fondsstøtte. Hvad tænker I om den udvikling?
For det første er det meget vigtigt for os i Den Danske Strygekvartet at udtrykke vores store taknemmelighed for de danske fonde, som yder støtte til kulturlivet. Der sker utrolig meget i det danske musik- og kulturliv, og vi hører ofte om nye spændende initiativer. Hvad vi sjældent hører om er fondene, der står bagved alle disse projekter. Deres støtte er medvirkende til, at vi i Danmark har et meget aktivt og fantastisk spændende kulturliv, og det er vi dem meget taknemmelige for. Personligt må jeg dog sige, at jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at vi har en så indskrænket kulturdebat i Danmark for tiden. Jeg ville ønske, at man i langt højere grad kunne være stolt af vores rige kulturliv. De besparelser, vi ser for tiden, rammer bredt, og i de rammer, hvor vi befinder os i, hører vi meget om dem. Konservatoriet i København er vores base og rummer vores øvelokale. Her er besparelserne nu i høj grad gået ud over hovedfagsundervisningen, således at eleverne har meget færre skemalagte undervisningstimer. Da lærerne på konservatoriet er ildsjæle og arbejder med stor passion og professionalitet, betyder besparelserne i realiteten sjældent mindre hovedfagsundervisning, da lærerne simpelthen underviser lige så meget, som de plejer, men kun får løn for de skemalagte timer. Det er beundringsværdigt, men naturligvis ganske uholdbart. Der kan være alle mulige grunde til at spare, men at man rammer konservatorierne og uddannelserne så hårdt, forstår jeg ikke. Vi hæmmer fremtidens kulturliv væsentligt, og vi ser ikke konsekvenserne af det endnu. Hvis man ønsker et rigt kulturliv, burde uddannelserne være det sidste sted, man kunne forestille sig at spare. Også de danske orkestre er hårdt ramt og de kæmper en overlevelseskamp. Hvor vi tidligere var stolte af vores klassiske kulturarv, føles det nu i debatten, som om orkestrene er en hæmsko for alle andre. For mig at se at se, er det det modsatte. De er til gavn, glæde og lykke for alle, og de er en utrolig væsentlig del af vores kulturliv og arv. Jeg er ikke politiker og kan ikke foreslå en specifik løsning, men vi burde kunne tale kulturen op og ikke ned. Danmark bør være stolt af dansk kultur, og det burde vi kunne fornemme i debatten og i prioriteringerne.
Oplever I at være mere afhængige af fondsstøtte end tidligere?
Både ja og nej. I vores daglige virke som turnerende strygekvartet mindskes behovet for støtte til for eksempel rejser i takt med, at vi skaber os fodfæste som etableret ensemble. Da vi indgik i samarbejdet med fondene, var en del af ideen, at vi ville opnå mulighed for at tage på turneer, som ellers ikke gav overskud, eller som ville være direkte dyre for os. Ved fondenes hjælp kunne vi arbejde på at etablere os i et geografisk område. Dette er en igangværende proces. I visse områder har vi kunnet mærke stor fremgang, imens vi i andre lande stadig arbejder på at skabe en platform. En anden del af samarbejdet var, at vi fik muligheden for at skabe en stærkere forankring i Danmark. Størstedelen af vores koncertaktivitet er i udlandet, men med fondenes hjælp har vi igangsat flere projekter, som vil styrke vores bånd til Danmark. Et af de projekter er vores nye koncertserie i København, ‘Series of Four’. Med denne koncertserie ville vi bringe internationale musikalske kapaciteter til København og skabe et koncertformat, hvor alle kan være med. Vi er utrolig taknemmelige for, at fondene bakkede op om denne koncertserie, som vi føler bringer noget nyt og vigtigt til Danmark. Denne koncertserie er en stor økonomisk opgave, og den ville simpelthen ikke kunne eksistere uden fondenes støtte.
I har modtaget støtte fra Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond over en treårig periode. Hvad går disse penge til?
Grundlæggende er størstedelen af pengene øremærket en række projekter. Vores festival, vores nye koncertserie, nye indspilninger mm. Derudover er en del af dem også givet som støtte til rejser. Ingen af pengene går til den daglige drift af kvartetten, og de er heller ikke givet som en ‘belønning’. For os var det fra starten meget vigtigt, at vi ikke ville lade fondenes gavmilde hjælp blive til en ‘sovepude’ for os. Vi måtte ikke læne os tilbage og slappe af, men derimod lægge os i selen for at gøre os fortjent til denne tillidserklæring. Vi oplevede og oplever stadig, at samarbejdet med fondene virker enormt inspirerende, og at det er et stærkt incitament til at arbejde endnu hårdere. Det er klart at fondenes støtte har hjulpet os utrolig meget, men det har hele tiden været essentielt for os, at vi kunne give noget tilbage til kulturlivet og til Danmark. Det føler vi, at vi gør med vores festival og koncertserie, og vi arbejder til stadighed på at optimere disse projekter.
Hvordan startede samarbejdet? Med en klassisk ansøgning eller mere dialogbaseret?
Vi blev simpelthen inviteret til et møde hos fondene. Til mødet præsenterede de ideen om et længerevarende samarbejde, og de ansporede os til at tænke stort og dybt og til at søge inspiration fra andre steder. Igennem den næste tid arbejdede vi intenst på at lave en plan over de ting, som vi kunne ønske os at lave. Vi havde gennem længere tid drømt om flere forskellige projekter, og pludselig var der en mulighed for, at de ville blive til virkelighed. Vi endte med en plan over tre år, som vi var meget glade for og ansøgningen blev til ud fra denne plan. Til sidst valgte fondene hvilke dele af den, de gerne ville støtte.
Hvordan forløber samarbejdet med de to fonde?
Vi mødes med fondene to gange årligt. Disse møder fungerer som en slags statusrapport, således at fondene kan følge med i vores planer og udvikling. Men de fungerer også i høj grad som rådgivning, ide-sparring og meningsudveksling, hvor vi har stor gavn af deres ekspertise og erfaring. Faktisk har møderne ofte inspireret os til enten at gøre tingene anderledes eller til helt nye ideer. Vi fornemmer klart, at fondene gerne vil yde både økonomisk, men ofte også rådgivende hjælp. Og vi tager taknemmeligt imod. Vi er utroligt glade for dette tillidssamarbejde, som ganske tydeligt er med til at udvikle vores kompetencer.
Hvad betyder det for jer og jeres musikervirke, at I får støtte fra fonde?
Jeg har været inde på det før, men det betyder utroligt meget for os. Det er fantastisk inspirerende, at fondene ved deres handlinger har vist denne tiltro til os. Derudover betød det for os, at vi ville arbejde endnu hårdere og være endnu bedre, så vi kunne gøre os fortjent til æren. Der følger et stort ansvar med, og det er noget, vi er meget bevidste omkring. Da vi i sin tid skulle til at starte samarbejdet, bad fondene os om at udforme en egentlig ansøgning. Denne ansøgning skulle være en 3-årig plan og skulle omhandle alt, som vi kunne forestille os skulle indgå i samarbejdet. På det tidspunkt havde vi allerede mange planer og ideer, men intet af det var struktureret under en længerevarende plan. Vi brugte lang tid på at fordybe os i denne plan, og da vi var færdige, havde vi pludselig i ganske høj grad en klar plan for, hvordan de næste tre år skulle forløbe. Vi havde organiseret de planer, ideer og drømme, som vi i forvejen gik og puslede med, men vi havde også tilføjet flere nye ting. På den måde betød samarbejdet med fondene, at vi allerede inden, der overhovedet var snak om kroner og ører, følte os inspirerede, og at det ville komme til at fungere som katalysator for vores mærkelige ideer. Endelig betød håndsrækningen, at vi for alvor kunne fordybe os i vores ensemble og hellige os det. Sådan som vi altid har ønsket, at det var muligt. Vores drøm var altid at spille strygekvartet, og vi er lykkelige for, at vi nu rejser verden rundt og lever af det. Dette var fondenes hjælp med til at stadfæste. Men fondenes hjælp betød også, at vi kunne virkeliggøre nogen af de drømme, som vi i lang tid havde gået rundt med. Den danske forankring igennem vores koncertserie er blevet fantastisk vigtig for os, og vi håber, at vi kan finde endnu flere projekter i fremtiden, som vil kunne knytte os til Danmark.
Hvad har pengene betydet for udviklingen af jeres kunst?
Fondene har givet os mulighed for at dedikere os fuldstændig til vores arbejde med strygekvartetten. Det betyder selvklart, at de er med til at gøre os bedre, men måske vigtigst af alt, at de har fungeret som katalysatorer for inspiration. Samarbejdet med fondene har bragt os et sted hen, som vi ikke kunne forestille os før. Vi er stadig mest af alt en klassisk strygekvartet, men vi har udviklet os og står nu både for en festival og en koncertserie. Vi er nu dybt begravede i vores arbejde med strygekvartetten og i det danske kulturliv som arrangører af forskellige events.
Du har også lånt en violin af Augustinus Fonden?
Ja, en violin bygget af David Tecchler fra 1706. Når man som ung musiker i Danmark får lov at spille på sådan et fantastisk instrument, har det en utrolig effekt. Instrumentet, som jeg spiller på, har været udslagsgivende i forhold til min udvikling som musiker. Som studerende og senere som professionel lærer man ikke blot at spille musik, man lærer også at spille på et specifikt instrument. Og når instrumenterne er gode, som de er i de danske fonde, kan instrumenterne også lære meget fra sig. Min violin er en kilde til inspiration, ambition og nogle gange frustration. Men det er vist kun fordi, jeg ikke altid selv føler, at jeg gør instrumentet ære. En ting er sikker: Det er et utroligt held for danske studerende, at der findes mulighed for at få fingrene i sådanne sublime instrumenter. Det er vi mange, som har nydt godt af, og vi er alle dybt taknemmelige for, at der findes fonde, som dem vi har i Danmark.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...