Augustinus Fonden har gennem hele 2017 fejret sit 75 års jubilæum, og efter et begivenhedsrigt år slutter fonden af med en gave til den klassiske musik, som fonden har en lang tradition for at støtte.
Augustinus Fonden bevilger nemlig 23,5 millioner kroner til en lang række aktører inden for klassisk musik. Blandt de glade modtagere er violinist Kirstine Schneider, Rued Langgaard Festival, Concerto Copenhagen og Ars Nova.
For Augustinus Fonden har det været vigtigt at støtte hele fødekæden inden for klassisk musik i Danmark.
Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden, udtaler:

Vi vil gerne arbejde for, at vi i Danmark har et klassisk musikliv på højeste niveau. Det er heldigvis nemt, for det et felt, hvor der er masser af talent, idérigdom og ønsker. Vi har med jubilæumspuljen valgt at gå ind med en bred, men målrettet støtte, der kan bidrage til at løfte hele området. Det gælder både talentudvikling, de mere etablerede orkestre og internationalisering, som er afgørende for såvel det enkelte talents udvikling som danske ensemblers gennembrud på den internationale scene. Derudover må jeg nævne vores støtte til ny kompositionsmusik. Den klassiske musik har også brug for fornyelse.

Tænk stort

Augustinus Fonden nedsatte i foråret 2017 et musikudvalg med en række eksterne eksperter: dirigent Michael Schønwandt, programchef i Tivoli Maria Frej, operachef for Malmø Opera Michael Bojesen samt bratschist i Den Danske Strygekvartet Asbjørn Nørgaard. Herudover direktør Frank Rechendorff Møller.
Udvalget udpegede og førte dialogen med de kandidater, det kunne være interessant at støtte, og som fik opgaven ”tænk stort”. Det resulterede i 28 spændende fondsansøgninger, der på baggrund af udvalgets indstillinger er blevet imødekommet af Augustinus Fondens bestyrelse.
MUSIKEREN har talt med Frank Rechendorff Møller i forbindelse med årets første udgave af bladet, hvor vi bringer et stort tema om fondes betydning for musiklivet i Danmark.
Her udtaler Frank Rechendorff Møller blandt andet:

Den klassiske musik har som kunstart haft svært ved at fungere på kommercielle vilkår, og derfor har der været behov for støtte. Det afspejler sig også i den offentlige støttepolitiks udvikling over årene.

Læs hele artiklen her

DR Korskolen fortsætter

Også DR Korskolen kan glæde sig over at have fået penge af Augustinus Fonden. Takket være en bevilling på 3 millioner kroner kan DR Spirekoret, DR Børnekoret og DR Juniorkoret nemlig fortsætte på ekstra højt niveau i 2018-2020, hvor flere børn end tidligere får muligheden for at synge i DR’s kor for børn og unge. En bevilling, der vel at mærke ligger ud over de 23,5 millioner kroner, som fonden tildeler det klassiske musikliv.
En vigtig opgave for DR Korskolen i de kommende tre år bliver også at styrke den digitale formidling for at nå ud til hele Danmark og give sangglæden en yderligere tak opad.
Kim Bohr, chef for DR’s Kor og Orkestre udtaler:

Med donationen fra Augustinus Fonden kan vi udvikle vores ungdomsarbejde og give de mange børn en endnu bedre musikundervisning. Vi er dybt taknemmelige for støtten, som er en sikker investering i fremtiden.

Hos Augustinus Fonden er man glade for at kunne støtte indsatsen om at få flere børn fra en bredere baggrund til at være del af et af korene.
Frank Rechendorff Møller fortæller:

Bevillingen bidrager til, at DR Korskolen vil placere sig i centrum for den sanglige og musikalske fødekæde. Augustinus Fonden er glade for at bakke op om de visioner og den indsats, som DR Korskolen vil igangsætte ude i landet og ikke mindst arbejdet med videreuddannelse af dirigenter og musikundervisere.

DR Spirekoret og DR Børnekoret består hver af 80 børn, mens DR Juniorkoret består af 65 korsangere.


Se alle 28 støttemodtagere:

 • Adam Koch Christensen, violinist, 307.000 kr.
 • Alva Holm, violinist, 216.300 kr.
 • Kern Westerberg, violinist, 80.000 kr.
 • Kirstine Schneider, violinist, 135.000 kr.
 • Nicholas Algot Swensen, bratchist, 126.152 kr.
 • Jonathan Algot Swensen, cellist, 124.892 kr.
 • Toke Møldrup, cellist, 568.000 kr.
 • Eva Steinaa, oboist, 248.500 kr.
 • Magnus Koch Jensen, fagottist, 242.670 kr.
 • Sofie Lund-Tonnesen, sopran, 236.000 kr.
 • Martin Vilbrand, baryton, 237.000 kr.
 • Frederik Rolin, baryton, 106.450 kr.
 • Niels Rønsholdt, komponist, 325.000 kr.
 • Lasse Schwanenflügel Piasecki, komponist, 500.000 kr.
 • Louise Boserup Alenius, komponist, 983.000 kr.
 • Matias Vestergård Hansen, komponist, 264.225 kr.
 • Magnus Fryklund, dirigent, 300.000 kr.
 • Ars Nova, 1.198.880 kr.
 • Theatre of Voices, 1.295.000 kr.
 • Trio Con Brio Copenhagen, 603.850 kr.
 • Trio Vitruvi, 1.100.000 kr.
 • Concerto Copenhagen, 6.300.000 kr.
 • Børnekorsakademiet, 2.621.200 kr.
 • Klaverskolen Gradus, 814.200 kr.
 • Orgelklubben, 1.050.000 kr.
 • Sankt Annæ Gymnasium, 450.000 kr.
 • SPOR Festival, 900.000 kr.
 • Rued Langgaard Festival, 2.125.000 kr.

Om Augustinus Fonden:

Augustinus Fonden blev stiftet i 1942 på initiativ af direktør Ludvig Augustinus. Fondens støtte har siden været koncentreret om tre retninger: Kunst & Kultur, Sociale Indsatser og Viden & Uddannelse. Klassisk musikliv er en mærkesag, som også støttes gennem fondens samling af mesterinstrumenter, der udlånes til særligt talentfulde musikere. Bevillingerne til det kulturelle område, herunder klassisk musik, tegner sig for over 80 procent af det samlede beløb. I 2016 uddelte fonden 300 mio. kr.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...