I juni besluttede Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, at forskrift for udendørs musikarrangementer skal revideres. I efteråret forventes det første udkast af et revideret udkast af blive præsenteret.
Forud for dette udkast inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen nu til et dialogmøde. Det sker tirsdag d. 4. september kl. 17-19.30.
Læs også: Støjgrænser i København bliver revurderet

Løsningsorienteret dialogmøde

Mødet har til formål at drøfte fælles løsningsscenarier mellem de forskellige interessenter til forskriften, som både sikrer beskyttelsen af beboerne samtidig med, at man fortsat kan afholdes udendørs musikarrangementer med god kvalitetslyd på byens mange pladser og parker.
Læs også: Strikse lydgrænser skal revurderes

Kommunen præsenterer undersøgelser

Københavns Teknik- og Miljøforvaltningen har forud for mødet gennemført en række undersøgelser med både byens beboere, brugere, kulturarrangører og fagfolk. Disse resultater ville danne rammen for dialogmødet.
Vil du med til mødet og bidrage med din viden og synspunkter, så kan du tilmelde dig ved at sende en mail til kc1f@tmf.kk.dk senest d. 30. august.

Program

Det fulde program kan du læse her:

  • Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen om de gennemførte undersøgelser.
  • Gennemgang af de overordnede ændringsforslag til forskriften.
  • Gruppearbejde med drøftelse af løsningsscenarier.
  • Fremlæggelse af gruppearbejdet i plenum.
  • Overblik over den efterfølgende hørings- og beslutningsproces.

From: Nyheder fra MUSIKEREN

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...